Městský úřad Jaroměř totiž vydal před časem rozhodnutí o dočasném zákazu vstupu do lesa v katastrálních územích Chvalkovice, Malá Bukovina u Chvalkovic a Velká Bukovina. Omezení platí na dobu od 24. srpna do 24. listopadu 2017 kvůli „bezprostředního nebezpečí ohrožení zdraví a bezpečnosti občanů případným pádem stromů“, způsobeného v srpnu počasí.

"Jak policisté nedávno zjistili, tuto vyhlášku porušují zejména náruživí houbaři všech věkových kategorií, kteří neváhají i přes zmíněný zákaz do uvedeného lesního komplexu vstupovat, a to i v doprovodu malých dětí. Policisté proto museli tyto neukázněné osoby už ve více než deseti případech řešit. Dopustily se totiž přestupku proti pořádku ve státní správě a přestupku proti pořádku v územní samosprávě, za což jim byla udělena pokuta," uvedla policejní mluvčí Lenka Burýšková.