Ředitel Územní památkové správy (ÚPS) na Sychrově věří, že letošní návštěvnost bude lepší. „Uplynulé sezony se nesly v duchu omezení a odlivu návštěvníků," přiznává Miloš Kadlec, že provozovatelé zaznamenali ekonomické ztráty.

"Pevně věřím, že letošní sezona bude příznivější," doufá, že k většímu zájmu návštěvníků o naše památky dopomůže řada novinek. "Zámek Opočno prošel kompletní reinstalací a bude zde zpřístupněno i druhé patro, na Kuks se vrátil zcizený obraz, budeme připomínat významné výročí v Ratibořicích. Chystají se krásné kulturní akce na náchodském zámku, kde si návštěvníci mohou prohlédnout kapli Anny Viktorie. Na Hrádku u Nechanic zavádíme v letních měsících pravidelně otevřenou trasu, která zahrnuje prohlídku sklepů a Hodinové věže,“ vyjmenoval ředitel Územní památkové správy na Sychrově, pod jehož vedení spadá pět památek na Královéhradecku, čtyři na Pardubicku a osm na Liberecku.

Omezený návštěvnický provoz během pandemických let spolu s růstem výdajů za elektřinu či ceny za údržbu a zabezpečení objektů, vedly v letošním roce k mírnému zvýšení vstupného a to v řádu 10 až 30 korun. "Snižují se naopak ceny vstupného pro děti a studenty až do 24 let, přičemž děti do 6 let mají nadále vstup na základní okruhy zdarma," upřesňuje mluvčí ÚPS na Sychrově Lucie Bidlasová, že tyto změny navazují na dlouhodobou snahu učinit skupině mladých návštěvníků památky co nejdostupnější. "V souvislosti s válkou na Ukrajině nabízí Národní památkový ústav vstup zdarma na své památky také pro ukrajinské uprchlíky," doplňuje novinku Bidlasová.

OPOČNO:

| Video: Youtube

Celkovou reinstalací stávajících prohlídkových okruhů prošel během několika posledních měsíců zámek Opočno. Původní jeden okruh, ke kterému se dokupovaly prohlídky dalších vybraných místností, byl přetvořen a doinstalován, nově instalovány byly prostory 2. patra. Hlavním okruhem je nyní prohlídka 1. patra zámku – návštěvníci se seznámí se sbírkami z afrických cest Josefa II. Colloredo-Mannsfelda, uvidí soukromé pokoje knížete a jeho dvou manželek a dalších příbuzných, součástí tohoto okruhu jsou také zámecké obrazárny, knihovna a další. Okruh prošel zásadními úpravami, byly odstraněny nemoderní výstavní prvky, doplněn mobiliář a raritou návštěvnického provozu je umístění pochozí skleněné lávky na původních kobercích v reprezentačním salonu.

Významnou novinkou je také zahrnutí procházky po zámeckých arkádách do obou prohlídkových tras. Reinstalace opočenského zámku proběhla u příležitosti stoletého výročí zpřístupnění zámku, respektive jeho vybraných částí, veřejnosti. U této příležitosti byla vydána také sběratelská vizitka. Druhý prohlídkový okruh (2. patro zámku), kde bylo nově instalováno či reinstalováno 19 místností, bude veřejnosti zpřístupněno od 14. dubna a k této události bude vydána samostatná tisková zpráva. Z hlediska stavební obnovy je zásadní chystanou akcí sanace havarijního stavu střešní a stropní konstrukce objektu Letohrádku. Jedná se o první fázi obnovy atraktivního objektu v zámeckém parku. Své brány otevře opočenský zámek v sobotu 2. dubna.

KUKS:

| Video: Youtube

Na hospitál Kuks se po třiceti letech vrátil obraz s podobiznou Jana Michaela Šporka. Ten byl odcizen v červenci roku 1991 společně s dalšími předměty při noční krádeži. Autorem obrazu je významný francouzský barokní malíř Nicolas de Largillierre, který portrétoval i francouzského krále Ludvíka XIV. Obraz je umístěn na prohlídkové trase Hospitál. Nové je také osvětlení hlavního oltáře v kostele Nejsvětější Trojice, interiér kostela bude dále doplněn o čtyři zrestaurované procesní lampy. Probíhá projektová příprava na obnovu vojenského hřbitova, pokračují restaurátorské práce na dalších třech obrazech z cyklu ze života sv. Jana z Boha.

V průběhu léta se na ohradní zeď před hospitál vrátí zrestaurovaná faksimile Štědrosti. Ve spolupráci s Fakultou restaurování v Litomyšli je plánováno další čištění soch Betléma, plánováno je také odstranění zbytků betonových základů bývalého zastřešení nad hlavním reliéfem. Z hlediska údržbových prací proběhnou na Kuksu dílčí opravy střech, fasád, mykologický průzkum krovu nad kostelem a kamenické práce. Hospitál nově nabízí sál pro interiérovou projekci a pronájem sklepních boxů pro archivaci vína. Sezona zde bude zahájena 1. dubna.

RATIBOŘICE:

| Video: Youtube

Významné jubileum bude připomínáno v Ratibořicích – na letošní rok připadá 100. výročí instalace a odhalení sousoší "Babička s dětmi", které je po svatém Václavu nejfotografovanější sochou v naší zemi. Tento symbol Babiččina údolí projde letos restaurátorským zásahem, kterým NPÚ – správa zámku přispěje k připomínce a oslavě tohoto významného výročí. Prohlídkové okruhy ratibořického zámku byly doplněny vybraným mobiliářem, například restaurovanými obrazy s podobiznami v životní velikosti císaře Františka I. a jeho poslední manželky, císařovny Karolíny Augusty a také fotokopií na plátně - portrétu knížete Lorenza Pieri - Piccolomini de Aragona, vévody z Amalfi, který zámek Ratibořice vystavěl a také zde v roce 1714 zemřel.

Byla dokončena architektonická studie včetně studie proveditelnosti na rehabilitaci části Panského dvora, konkrétně stodoly a tzv. Ratejny. Tyto budovy by měly sloužit jako archeologický depozitář Národního památkového ústavu a přízemí Ratejny bude využito pro expoziční účely. Ratibořický zámek se návštěvníkům zpřístupní v sobotu 2. dubna.

NÁCHOD:

| Video: Youtube

Zámek Náchod představil v loňském roce dva nové prohlídkové okruhy – ty byly nyní doplněny o více než 200 exponátů. Okruh Zámek za Piccolominiů byl rozšířen o soukromou kapli Anny Viktorie, okruh Zámek za Schaumburgů doplnily historické trezory s řády a vyznamenáními rodu Schaumburg-Lippe. Pro zvýšení komfortu návštěvníků bude od letošní sezony na zámku možnost občerstvení s posezením na nádvoří. Novou výzdobu má také velký sál sloužící svatebním obřadům a dalším společenským událostem. Pokračuje již finišující revitalizace Zámeckého kopce, která může přinést dočasná omezení, děkujeme za pochopení.

V návaznosti na obnovu kopce pokračuje i sanace základových poměrů jižní terasy a rizalitu a komplexní odvodnění areálu. Z hlediska další údržby je plánována oprava havárie schodiště u úřednického traktu a oprava střechy piccolominského traktu. Ta si pravděpodobně vyžádá omezení ve formě lešení na zámeckých nádvořích (III. a IV.), průchod pro návštěvníky ale bude i nadále zajištěn. Novinkou bude v letošním roce Schaumburgská slavnost, která připomene dobu 19. století, stejně jako 155. výročí založení vojenského hřbitova v Náchodě a 30. narozeniny zámeckých medvědů Dáši a Ludvíka. Sezona na Náchodě bude zahájena 2. dubna.

HRÁDEK U NECHANIC:

| Video: Youtube

Na zámku Hrádek u Nechanic přivítají první návštěvníky v sobotu 2. dubna. Pro jeho Zlatý sál nyní probíhají restaurátorské práce na sedacích soupravách. Podle dobového akvarelu bylo zřejmé, že tyto soupravy byly během 20. století přečalouněny nevhodnou textilií, která bude nyní nahrazena. V návštěvnickém provozu je novinkou zavedení prohlídkové trasy pod názvem Od sklepů po věž, která bude za dobrého počasí otevřena v letních měsících, konkrétně v červenci a srpnu. Návštěvníky čeká prohlídka zámeckých sklepů s ukázkou technických vymožeností (kotle z 19. století nebo elektrické rozvody z roku 1914) a následně vystoupají na dominantu zámku - Hodinovou věž. Této prohlídky se bude moci najednou zúčastnit maximálně 10 osob. Ve vybraných termínech budou nabízeny prohlídky Hrádkem křížem krážem, které trvají přes 120 minut a zavedou návštěvníky i do běžně nepřístupných míst. Přes letní prázdniny bude o víkendech děti provázet „paní hraběnka“ soukormými šlechtickými apartmány. I v letošní sezoně nabízí správa zámku několik druhů pracovních listů odstupňovaných dle věku dětského návštěvníka. V lednu 2022 byla zahájena příprava na zpracování projektové dokumentace pro generální opravu střechy zámku a stropů ve druhém patře.

Intenzivně se také pečuje o památky zahradního umění. Jsou hlídány nové výsadby na Hrádku u Nechanic a v Ratibořicích, probíhá 3. etapa stabilizace aleje Kněžny Zaháňské na Náchodě - výměna dožitých vazeb na stromech. Zásahy čeká jižní svah pod zámkem Opočno - kácení suchých stromů podél cestní sítě, čištění porostů od náletů, ale také oprava havarijního zábradlí na mostcích apod. Oprava oplocení je plánována také na Hrádku u Nechanic.

Letošním tématem projektu Po stopách šlechtických rodů budou šlechtické slavnosti a zábavy. Již 12. ročník se tak obecně zaměří na fenomén slavnostních okamžiků, které byly nedílnou součástí života na hradech a zámcích. Jedním z hlavních výstupů bude výstava Šlechtické slavnosti a zábavy na státním zámku Český Krumlov, z královéhradeckých objektů se do projektu zapojí zámky Náchod, Opočno a Hrádek u Nechanic. Podrobný program Roku šlechtických slavností na zapojených památkových objektech naleznete zde.