Hřiště s dřevěnými prvky, prolézačkami, houpačkami, altánem a dalšími atrakcemi je před zavřením. Už v nedávné minulosti upozorňovali tamní obyvatelé, že hřiště začíná být pro děti nebezpečné. Dřevěné prvky, které nebyly příliš často natírány, se začaly rozpadat a ty kovové uvolňovat. Hřiště bylo postaveno před několika lety Američany s tím, že se tehdejší vedení města při slavnostním otevírání tohoto sportoviště zavázalo, že o něj bude všemožně pečovat. To se však nedělo tak, jak bylo původně deklarováno a zub času, povětrnostní podmínky i vandalové udělali své. „Několikrát jsem na zastupitelstvu upozorňoval, že hřiště chátrá a mělo by se s ním něco dělat. Parkrát se dřevo natřelo a to bylo vše. Teď už začíná být nebezpečné,“ řekl bývalý místostarosta Jiří Horký, který bydlí v těsné blízkosti hřiště.


Tajmeník MěÚ Jaroslav Hitschfel nám potvrdil, že hřiště už je nevyhovující a jeho prvky budou zbourány. „Na jeho místě máme v plánu postavit hřiště nové a další vyroste nedaleko muzea,“ uvedl tajemník. Město však nechce touto akcí zatěžovat svůj rozpočet. „Rádi bychom využili grantů a výtěžků z hracích automatů,“ nastínil tajemník. Pokud by ještě letos město grant získalo, hřiště by bylo postaveno už v tomto roce. Pokud ne, vyrostlo by s pomocí rozpočtu příští rok. Náklady na jedno hřiště dosáhnou výše 200 tisíc korun.