Město v pohybu. Takový přídomek by si zasloužila Dobruška. Lidé se tu totiž při vyřizování záležitostí na městském úřadu pořádně naběhají. Úřad je totiž v šesti budovách. To by se mělo změnit. I když to jde pomaleji, než se původně předpokládalo. Před rokem převzalo město Dobruška od Univerzity Karlovy budovu, kam se celý úřad přestěhuje.

„Pro lidi je komplikované, že úřad je tady v šesti barácích. Někdo by mohl argumentovat, že nové sídlo bude mimo centrum, ale není to odsud daleko a blízko je i sídliště,“ argumentoval na podzim roku 2018 Miroslav Sixta, současný místostarosta Dobrušky.

Tehdy se mluvilo o tom, že by se úřad přestěhoval už během roku 2019. V současné době jsou hotové stavební úpravy zadního křídla druhého podlaží.

„V závěru loňského roku došlo k přestěhování kanceláře místních poplatků, pohřebnictví a výběru pokut, v polovině ledna se do nových prostor přemístil odbor Obecní živnostenský úřad. Postupně dojde k úpravám dalších částí budovy,“ popisuje postup prací starosta Dobrušky Petr Lžíčař.

Prioritní je podle starosty příprava instalace výtahu a dále příprava rekonstrukce zadního křídla třetího podlaží.

Úřad se kompletně přestěhuje příští rok

V průběhu letošního roku se plánuje postupné stěhování odboru finančního a školského, odboru rozvoje města a oddělení informatiky. Zadní křídlo prvního podlaží projde náročnou stavební úpravou prostor pro evidenci obyvatel, vydávání občanských průkazů, cestovních dokladů a matriku. Další stavební úpravy čekají všechna tři podlaží předního křídla budovy. V prvním podlaží vznikne registr vozidel a registr řidičských průkazů, v druhém bude agenda přestupků a prostory ve třetím podlaží budou upraveny pro vedení města - starostu, místostarostu, tajemníka, sekretariát, právníka a BOZP.

„S postupným dokončováním stavebních prací v budově bude průběžně probíhat stěhování příslušných odborů a oddělení. Předpokládaný termín kompletního ukončení stěhování je v roce 2021,“ dodal starosta.

Radnice a ubytovna v jedné budově

S budovou městského úřadu mají problém i v Hronově. Otázka nové radnice, kde by sídlili všichni úředníci, trápí Hronováky už drahně let. Není se co divit – městský úřad se totiž o budovu dělí s restaurací a hotelem Radnice, který má ale spíše charakter horší ubytovny. Další část úředníků sídlí v nedalekém objektu U Zeleného stromu.

„Aktuálně se zpracovává projektová dokumentace a v únoru bychom chtěli podat žádost o dotaci. Chceme stávající radnici předělat na plně funkční úřad, který by odpovídal současným standardům,“ říká starosta Petr Koleta, který považuje restaurační a ubytovací zařízení za nešťastné sousedství.

„Za poslední roky nikdo o provozování pohostinské činnosti neprojevil zájem. I to vypovídá o tom, že rozhodnutí udělat z celého objektu městský úřad je správná volba,“ je přesvědčený starosta Hronova.

Místní rozhodli v referendu

Dění kolem nové radnice na podzim roku 2018 dospělo až do referenda, v němž se většina voličů rozhodla nepodpořit záměr tehdejšího vedení města proměnit na městský úřad nedokončenou přístavbu Jiráskova divadla.

Kdy budou všichni úředníci na jednom místě, je těžké odhadnout. Petr Koleta by byl spokojený, kdyby se tak stalo na konci příštího roku. „To je ale hodně optimistická varianta, která bude záviset na mnoha okolnostech,“ je si vědom starosta.

Úřad v Lázních Bělohradě už nevyhovuje

Bělohradská radnice už léta nevyhovuje provozním požadavkům, nad stavbou nové na náměstí v Lázních Bělohradě ale visí otazník, a to kvůli nákladům. Ty se včetně vybavení a úpravy okolí pohybují na 52 milionech, s čímž nesouhlasí část zastupitelů. Přitom už v roce 2018 nechalo město zbourat budovu na náměstí, kde má nová radnice stát. Náklady na demolici původní budovy byly 2,2 milionu korun, z nichž 80 procent pokryla dotace. Architektonická soutěž a projektová dokumentace zatím stály město 4,4 milionu. Zda se plány uskuteční, o tom nakonec rozhodne výsledek výběrového řízení na dodavatele zakázky a poté znovu zastupitelé.

Radnice už má dokumentaci pro stavební povolení, ale před zpracováním dokumentace pro provedení stavby došlo k některým úpravám. „Ve spolupráci s s panem architektem Janečkem jsme našli úspory. Soutěž má být vypsána asi v květnu, podle výsledku pak budou zastupitelé rozhodovat o tom, zda bude výstavba realizována,“ potvrzuje starosta Pavel Šubr. „Vlastní budova radnice vychází po úpravách na 39 milionů korun,“ dodává starosta.

Stavba by měla trvat necelé tři roky a ročně má město na investice volných zhruba 25 milionů, takže peníze na nový úřad by čerpalo postupně. Ani splácení úvěru by podle Šubra nebyl problém.

Jak radnice naloží se současnou budovou radnice, zatím zůstává nezodpovězeno. „Uvidíme, jak se vyvine situace. Je tu návrh, že by zde mohl být spolkový dům,“ říká Šubr. Případně by zde mohl vzniknout i penzion.