Nyní by se neudržovaný (a již lehce prokácený) prales mohl změnit na klidovou zónu s průtočným jezírkem a protkanou cestičkami mezi nově vysázenými dřevinami. K revitalizaci je ale potřeba jediné - uspět v žádosti o dotaci. Bez ní se do projektu za deset milionů město nepustí.

Rodný domek spisovatele Aloise Jiráska (1851 - 1930) z konce 18. století, který patří k památkám lidové architektury a přilehlý park s bronzová sochou Aloise Jiráska zná v Hronově určitě každý. Ale pro někoho může být novinkou, že ve městě jen pár set metrů od náměstí je zalesněné území, které nese jméno po spisovatelově manželce. A právě na divoce zarostlou část území, kompletně zarostlou, vyšší zelení i křovinami, se zaměřil projekt revitalizace někdejšího Sadu Marie Jiráskové. V minulém týdnu byl projekt „Park Marie Jiráskové“ představen veřejnosti.

Park, který si dlouhé roky žije vlastním životem

Ulice Mikoláše Alše působí klidným dojmem. „Jako park to už ale ani já nepamatuji. Bydlím tu 40 let a už tenkrát to bylo takhle zarostlé," říká Josef Vlček, který má dům jen kousek nad bývalým letním sídlem spisovatele Jiráska. „Říkalo se tady U devíti břízek," zmiňuje a hned začne počítat bělokoré stromy vysázené do kruhu. „Dva, čtyři, šest, sedm… Někdo tam něco už uřízl, ale asi jich bylo devět," dívá se do mezery mezi stromy, kterou by akorát dva chybějící kmeny doplnily do kruhu. „Dříve tu vedla krásně cestička," ukazuje prstem přibližnou trasu, kudy vedla. „Teď na ni v podstatě stojíme. A tady odsud," podívá se za nejbližší stromy, „byla louka. Lidi, co měli doma třeba králíky, ji chodili sekat. Rostly tu byliny, vstavače, nějaká orchidej. Když pak za to měli platit, že si sem chodí na trávu, tak se na to vykašlali. Od té doby to strašným způsobem takhle zarostlo," říká stočí pohled dolů po svahu do neudržované vegetace.

Vegetace celé plochy je značně zanedbaná, roky neudržovaná a těžko prostupná. Celým územím se klikatí vodní tok vytékající z nedalekého Pivovarského rybníka, který mizí v zatrubnění v severozápadním cípu trojúhelníkového pozemku. Terén směrem od obou silnic k potoku poměrně výrazně klesá a uprostřed porostu tak vzniká podmáčená nížina. Prostor kompletně zarostlý, vyšší zelení i křovinami by do budoucna mohl prokouknout díky plánovaným úpravám a celkové revitalizaci parku. Ve spodní části se plánuje průtočná tůň s dřevěným molem, parkem povede mlatová cesta s několika lavičkami, břehy potoka spojí dvě lávky, budou vysázeny desítky nových stromů, zatímco část původních náletů už byla vykácena.

Revitalizace je podmíněna úspěšnou žádostí o dotaci

Město bude v lednu podávat žádost dotaci, která může dosáhnout výše až 85 % celkových nákladů. Předpokládaná cena revitalizace by se měla pohybovat okolo deseti milionů korun. Dotace je pro projekt naprosto nezbytná. „Bez dotace bychom se do toho rozhodně nemohli pustit, to nepřipadá v úvahu," má jasno starosta Hronova Petr Koleta, že spuštění projektu bude záviset na posouzení žádosti. Dotační program by měl být vypsaný příští týden. „Uvidíme, ale věřím, že máme velkou šanci uspět, protože naše žádost má veškeré potřebné náležitosti," doufá v přidělení dotace.

Jelikož se pozemek nachází v Chráněném krajinném území Broumovsko, tak veškeré práce budou muset probíhat v šetrném režimu k přírodě. „S tím projekt počítá a bude použit pouze přírodní materiál a dobové dřeviny, které do této přírody patří," doplnil starosta Petr Koleta.

Josef Vlček by byl za revitalizaci vedoucí k parkové podobě rád. I když oproti plánovanému projektu by měl jednu připomínku. „Byli bychom rádi, kdyby z toho byl zase park a bylo to tu útulný. Je to v klidové části Hronova a budeme se těšit, že to tu bude konečně hezké. Viděli jsme projekt a vůbec by nám nevadilo, kdyby tam nebyly ty lavičky," vyslovil obavu, že lavičky budou tahákem pro mládež, která by místo klidu mohla oživit až zbytečně moc…

Sad Marie Jiráskové U devíti břízek:

- V rámci úprav okolí Jiráskova letního sídla v ulici Mikoláše Alše v roce 1954 využil architekt Zdeněk Budínka travnatý plácek z devíti břízkami naproti letnímu sídlu Aloise Jiráska

- Tyto břízky měla vysázet Jirásková manželka Marie. Podle vyjádření Jiráskových dcer však břízky vysázel sám Alois Jirásek až po smrti své ženy na počest sedmi dětí a jejich rodičů

- Na pozemku svažujícímu se k potoku byla navržena písčitá pěšina k břízkám a obloukem se vracela zpět

- V ohbí cest vznikl prostor pro pomníček z araukaritů dovezených z Machovska a Broumovska a na něj byla posléze v roce 1957 umístěna bronzová plaketa s portrétem Marie Jiráskové

- Před tímto kamenem byly umístěny i další kameny ze základů rodného domu Jiráskovy rodiny

- Během následujících desetiletí parčík chátral, zarostl a téměř upadl v zapomenutí. Po revoluci 1989 byly pozemky vráceny do majetku potomků Aloise Jiráska, kteří se nyní rozhodli darovat je městu se záměrem opětovného oživení myšlenky vybudování parku s pomníkem