Získat stipendium v rámci programu výměny středoškolských učitelů od Fulbrightovy komise byl jen začátek. Byla to sázka na dvojitou výhru, protože dokud vám komise nenajde partnera pro výměnu, netušíte vůbec, do kterého koutu Spojených států vás vítr zavane a na jakou školu se dostanete. Fulbrightova komise je mezivládní organizace organizující vzdělávací a vědecké výměny mezi Českou republikou a Spojenými státy americkými prostřednictvím různých stipendijních programů. Jedním z hlavních cílů výměny učitelů je postupně přenášet na studenty porozumění mezi našimi národy a prohloubit pochopení kulturních rozdílů. Z profesního hlediska je pro učitele angličtiny taková zkušenost k nezaplacení. Rok strávený v cizí zemi rozšíří nejen vaše chápání jazyka, ale zároveň váš obzor. Časy, kdy byl severozápad USA prozkoumáván expedicí Lewise a Clarka a kdy sem začali z východu přijíždět po Oregonské stezce na povozech noví osadnící, jsou sice dávno pryč, ale Oregon, který vstoupil do federace Spojených států amerických v roce 1859 a je 3,2krát větší než Česká republika, má stále třikrát méně obyvatel než my.

Oregon má na svém území pouze jediný národní park, kterým je Kráterové jezero, ale má zároveň nespočetné množství státních parků a národních přírodních památek. Ráz krajiny mi často připomínal Českou republiku, avšak v mnohem větším a divočejším měřítku. Moje nejhorší očekávání se nenaplnila a po roce učení na Junction City High School musím říct, že džungle před tabulí se nekonala. Obrovský rozdíl v chování a návycích prváků a čtvrťáků, jejichž různé skupiny se v mé učebně vystřídaly během tří trimestrů ukázal, jakou cestu žák urazí za čtyři roky. Zatímco učit prváky bylo stejné, jako kdybych se vrátil u nás zpět do šesté třídy základní školy, taková děťátka to byla, senioři už byli dospělí cílevědomí lidé. Ve svém volném čase jsme se s celou rodinou snažili nesedět doma, ale co nejvíce se zapojit do veřejného života, cestovat a poznávat místní zvyklosti. Všechny americké svátky jsme prožili se svými přáteli a nebo s rodinou mé výměnné partnerky Kristi Stahl, která teď bude nějaký čas vzpomínat na to, jak prožila jeden rok v naší škole v Hronově. Byla víc než nadšena českou kuchyní, zejména vynikající svíčkovou ze školní jídelny. Pro zájemce o studium pořádá Střední škola hotelnictví a podnikání SČMSD Hronov pravidelné prezentace, kdy je možno nahlédnout do činnosti školy, do specializovaných učeben i ochutnat gastronomické výrobky žáků. Prezentace pro veřejnost proběhnou vždy ve středu mezi 15. až 16. hodinou, a to 15. října, kdy budou žáci školy mimo jiné předvádět strašidelnou leč vkusnou tabuli na Halloween, výrobu míchaných nápojů, nebo vyřezávání ovoce a zeleniny, dále 12. 1istopadu, 3. prosince, 14. ledna a 11. února.

(Jan Mach)