Obyvatelé více než šestitisícového Hronova, které leží uprostřed půvabné krajiny na řece Metuji při hranici s Polskem, se už také chystají k blížícím se komunálním volbám. Přáli by si, aby se ve městě zvýšila hlavně bezpečnost a nelíbí se jim narůstající hazard.

„Myslím si, že ve městě je toho hodně ke zlepšování. V první řadě by to chtělo zajistit větší bezpečnost pro obyvatele. Dnes už má pomalu každá vesnice kamerový systém," upozorňuje Luboš Stříbrný a dodává, že když se něco stane, žádají se prý o pomoc soukromé firmy, které kamerový systém mají, aby záznam poskytly. „To je hodně špatný přístup k ochraně obyvatel a majetku," kroutí hlavou. Stačí prý také zajít v podvečer do parku a Aloise Jiráska. „Je to o strach, jaká individua se tam vyskytují," postěžoval si Stříbrný.

To potvrzuje také paní Marie, která si nepřála zveřejnit celé jméno. „Každou chvíli je někde něco rozbitého a policisty skoro nevidíte. Do parku se bojím už chodit. Občas se tam vydáme s přítelkyněmi, ale to na nás kolikrát sprostě pokřikuje nepřizpůsobivá mládež, která tam popíjí a možná i užívá drogy," popisuje seniorka. Věří, že by pomohly kamery. „Třeba by je to odradilo," myslí si. Noví zastupitelé by prý měli nejprve zajistit větší ochranu obyvatel a majetku.

Některým obyvatelům Hronova chybí informovanost. „V jiných městech buď posílají SMS zprávy nebo mají instalovaný bezdrátový rozhlas, který občany aktuálně informuje, to by tu také měli zařídit," přál by si pan Zdeněk a vzápětí se rozčiluje: „Co se mi ale hodně nelíbí, je nově otevřená velká herna a kasino, a to hned vedle mateřské školy! Nechápu to. Města se většinou snaží hazard omezit nebo zcela vymýtit," kroutí nevěřícně hlavou muž středního věku.

Nová velká herna a kasino jsou v bývalé budově mateřské školy a ZUŠ. Mateřská škola je nyní přes ulici a o sto metrů vedle se nachází střední škola. Koncem minulého týdne se herna otevřela a obyvatelé Hronova zuří. „Denně musím chodit okolo s dítětem. Takový podnik tady nemá co dělat. Není to dobrý příklad pro děti a mládež. Asi peníze zmůžou všechno," rozhodila rukama mladá maminka Tereza.

Jak se k problematice bezpečnosti a hazardu postaví noví zastupitelé a vedení města, se ukáže až po říjnových volbách.

Položili jsme dvě jednoduché otázky na tělo kandidátům na starostu v Hronově:

1. Jak byste konkrétně řešili otázku bezpečnosti v Hronově?
2. Vidíte ve městě ještě nějaký další palčivý problém?

HANA NEDVĚDOVÁ
Hronovští patrioti
starostka
1. Zabýváme se jí trvale ve spolupráci s Městskou policií Hronov i Policií ČR, a to jak v oblasti prevence, tak i represe. Ke zlepšení by určitě přispělo navýšení počtu strážníků městské policie tak, aby mohli mít v ideálním případě nepřetržitou službu. V oblasti bezpečnosti v dopravě chystáme realizaci tzv. úsekového měření rychlosti na problematických místech, například ve Zbečníku, Žabokrkách atd.

2.Chátrající areál bývalé TEXTONNIA CZECH v centru města, který zahraniční vlastník neudržuje a nechce ho ani prodat. Zájemci o koupi jsou, jsme s nimi v jednání. Určitě i nerealizovaná výstavba nové pošty na náměstí a neustále migrující nepřizpůsobiví občané.

JOSEF THÉR
Starostové a Nezávislí
místostarosta
1. Široký pojem pro několik řádků. Bezpečí dětí, mládeže a seniorů je jasnou prioritou. Rozhodně nechci slíbit dvojnásobný počet městských policistů, všude kamery a sledování obyvatel na každém kroku. Město by se mělo řídit tak, aby se lidé cítili bezpečně a byli spokojení. Kvalitní vzdělání a výchova dětí, pestrá nabídka aktivit pro mládež a dostatek práce. To je pro mě důležitá prevence.

2. Nevrací se mladí po studiích. Areál Textonnie by vyřešil několik vzájemně propojených problémů odliv mladých, více práce, nové investice ve městě, volná průmyslová zóna, větší kupní síla, podpora malých živnostníků a spokojení občané.

ROMAN TOUŠEK
ODS
vedoucí oddělení, MěÚ Náchod
1. Nejlepší je jakémukoliv ohrožení bezpečnosti předejít. Chceme proto začít u dětí a mládeže, město má podporovat jejich smysluplné aktivní trávení volného času. Zabránit kriminalitě chceme pravidelnými kontrolami městskou policií, zejména v problémových místech Hronova, ale nejen tam. Pomoci dopadnout pachatele i zabránit kriminalitě pomůže kamerový systém, to se týká především parku Aloise Jiráska, dětského hřiště a autobusového nádraží. Nesmíme opomenout ani dopravní bezpečnost, tady je zapotřebí především pořádně osvětlit přechody pro chodce a opravit místní silnice a chodníky.

2. Městský úřad sídlí na třech různých místech, kam lidé musí chodit. Jednou z možností je dostavět část nevyužité budovy Sálu Josefa Čapka a umístit tam městský úřad celý. Vyřešit se musí havarijní stav nemovitostí bývalého závodu Textonnia. V parku Aloise Jiráska vytvoříme koupaliště ve formě přírodního koupacího biotopu. Chceme obnovit městský rozhlas pro lepší informovanost občanů.

PAVEL ZIMA
KDU-ČSL
zaměstnanec státní zprávy Hronov
1. Bezpečnost je jedna ze základních hodnot každého z nás.Ve městě a jednotlivých oblastech jde o blízkou spolupráci občanů dotčených lokalit se zainteresovanými orgány, mimo jiné s městskou policií a oddělením Policie ČR, včetně dalších. Tato vzájemná fungující spolupráce a zpětná vazba uvnitř komunity zajišťuje aktivní a především adekvátní odpověď na potřeby prostředí, což platí i v Hronově. V takto vytvořené atmosféře pocitu důvěry se lépe eliminují příčiny výskytu trestné činnosti (prevence předchází represi) a umožňuje účinnou a rychlou pomoc tam, kde je třeba.

2. Obnovit jednání se státním podnikem České pošty ve věci realizace nové budovy, která byla v minulosti Hronovu přislíbena, avšak nezrealizována.

JAN ŠNAJDR
Rozvoj města
učitel
1. Bezpečnost je jednou z našich priorit, kterou chceme zlepšit zavedením kamerového systému na inkriminovaných místech. Co se týká dopravní bezpečnosti, navrhujeme instalaci radarů v místech se zvýšeným rizikem překročení povolené rychlosti. Jednou z možností, jak odlehčit přetíženému středu města, by byl případný obchvat. Důležitá je rovněž podpora volnočasových aktivit jako jedna z možností prevence sociálně patologických jevů (využití a rekonstrukce sportovišť v majetku města, např. fotbalového stadionu)

2. Jako volební sdružení „Rozvoj města" bychom se chtěli zasadit o přípravu pro výstavbu bytů a rodinných domů v našem městě, neboť více obyvatel znamená více peněz do rozpočtu. Dalším problémem je areál bývalé Textonnie v centru města, jehož stávající stav je nepřijatelný. Nadále prosazujeme dokončení rekonstrukce víceúčelové budovy (ZUŠ, knihovny a Domina) na Komenského náměstí čp. 8 nebo revitalizaci parku A. Jiráska.

PAVEL TOPOLNICKYJ
Nezávislí
OSVČ
1. Pozornost města by se měla ve větší míře soustředit na opravu místních komunikací, mostků a chodníků, přičemž s tím souvisí také náležitá péče o čistotu města jak v létě, tak i v zimě. Prioritou by mělo být zabezpečení pořádku a bezpečnosti v parku Aloise Jiráska, na autobusovém nádraží a dětských hřištích, k čemuž by mohlo pomoci také využití kamerového systému, který by monitoroval uvedená místa.

2. Město by se mělo zabývat několika zásadními problémy, jež souvisí s pozemky bývalé Textonnie, které by, v případě vykoupení od současných majitelů, mohly být využity pro potřeby města i soukromých firem. Dále je nezbytné vyřešit dostavbu sálu Josefa Čapka s možným využitím pro městský úřad a také otázku zastavění pozemku České pošty. Také je zapotřebí vyjasnit další budoucnost areálu koupaliště Velký Dřevíč a přilehlého autokempinku.

PETR KOLETA
ANO 2011
živnostník
1. K městské policii, obvodnímu oddělení Policie ČR a jednotce dobrovolných hasičů by bylo třeba vybudovat i kamerový bezpečnostní systém. Dále např. rozdělit strážníkům oblast města a k nim přiřadit i zastupitele města, kteří danou lokalitu lépe znají. Zvýšit prevenci besedami s žáky škol i se seniory.

2. Tak jako ostatní města i Hronov má řadu problémů. Na jedné straně materiální, týkající se investic či oprav (vybavení školních jídelen, fotbalový stadion, místní komunikace, prázdný pozemek pro poštu v centru a mnoho dalších) a na druhé straně lidské, morální a etické. Ty považuji za daleko důležitější. Ne úplně se zdařila rekonstrukce středu města, které se stalo pouze průjezdní magistrálou.

HELENA KUDELOVÁ
ČSSD
speciální pedagog
1. V současné době je zřejmě nejrychlejším a zároveň nejefektivnějším řešením zavedení kamerového systému včetně důsledné kontroly heren, nočních podniků a pravidelné hlídkování městské policie v problémových lokalitách města. Z dlouhodobějšího hlediska považuji za důležité věnovat se v této oblasti hlavně prevenci.

2. Z mého pohledu tady a teď problém, který by pálil až tak, že by vyžadoval okamžité hašení, není.

JIŘÍ LOKVENC
Ne Bruselu - Národní demokracie
dělník
1. Otázku bezpečnosti je třeba řešit především větší přítomnosti policistů v ulicích. V nočních hodinách je není nikde vidět. V místech jako jsou park nebo nádraží dochází především o víkendech ke kumulaci nepřizpůsobivých jedinců a narkomanů. Počet policistů je přitom na místní služebně více než dostatečný.

2. Problémem jsou také herny. V současné době jsou už tři. Jedná se o zásadní nedůslednost vedení města při regulaci této aktivity. Nově otevřená herna naproti školce je výsměchem všem lidem. Zásadně nesouhlasíme s rozšiřováním ghet, jak se již několik let děje. Žádáme zavedení domovského práva a potírání lichvy, která v našem městě jen kvete. Jsme proti rozšiřování kamerových systému a „fízlování" slušných lidí. Bezpečnost nesmí být na úkor svobody člověka. 

Petr Mihola
TOP 09
lékař
1. Kandidáti TOP 09 v Hronově v kom. volbách 2014-2018 preferují "Pocit bezpečí doma a na ulici". K zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku a to zejména prevence znečištění ulic a veřejného prostranství, rušení nočního klidu, konzumace alkoholu a návykových látek na veřejných prostranstvích, volný pohyb psů, kouření na veřejných prostranstvích, ochrana a údržba veřejné zeleně.
V souladu s obecně závaznou vyhláškou veřejného pořádku budeme klást důraz na užší spolupráci se státní policií, možnost zajištění 24 hodinové pohotovosti v Hronově. Úprava hlídek městské policie, a to nejen ve dne, ale i ve večerních a nočních hodinách. V případě nutnosti rozšíření členů městské policie. Kamerový monitoring problematických oblastí.

2. Mezi další priority, které chceme prosazovat patří: Zavedení transparentního hospodaření města a přiblížení městského úřadu občanům.
Uskutečnění spravedlivého a proporcionálního přerozdělování dotací do jednotlivých městských částí. "Zútulnění" náměstí ČSA v Hronově/vodní prvky, dětský koutek, rozšíření parkovacích míst/ Zřízení nadačního fondu města Hronova na podporu rodin se zdravotně limitovanými dětmi. 
Rekonstrukce komunikací a chodníků, podpora pro výstavbu bytů a rodinných domů.