Rozsáhlé investice do obnovy infrastruktury a posílení zásoby pitné vody plánuje vodárenská společnost Vodovody a kanalizace (VAK) Náchod. Zejména navýšení zásoby vody má předcházet do budoucna suchým obdobím s nedostatkem pitné vody, která stále více hrozí.

„Je představa, že realizaci projektu rozfázujeme na šest objektů. Prvotní prioritou je vybudovat v Náchodě nový vodojem a navýšit tak kapacitu pitné vody, abychom skutečně mohli při rekonstrukci přivaděče dělat odstávky. Stavební práce by se mohly začít realizovat v roce 2018. Předcházet tomu budou práce projekční. Celá akce by měla být dokončena podle plánu zhruba do deseti let," vysvětlil předseda představenstva VAK Dušan Tér.

Pro výstavbu nového vodojemu jsou v Náchodě vhodná dvě místa. Jedno je na náchodské Brance, kde už VAK dva vodojemy má. Tam by se mohl přistavět ještě třetí. Druhé místo, kde by se výstavba vodojemu mohla realizovat, je na Vysokově u pomníku, kde už společnost rovněž jeden vodojem má. Tam je prý ale v okolí řada dalších inženýrských sítí.

„O nejvhodnějším místě ale budeme rozhodovat společně s projektantem. Ten musí posoudit všechna pro a proti," doplnil Tér.

Aby všechny přípravy probíhaly hladce a administrativně to nezatěžovalo vedení společnosti, které musí řešit provozní záležitosti, byla podepsána smlouva s firmou Dabona, která vše potřebné zařídí.

Administrativu zařídí specializovaná firma

„Jsme schopni zajistit všechny přípravné práce, a to od výběru projektanta, přípravy žádosti a vyhledání vhodného dotačního titulu. Připravíme žádosti jak na státní, tak i evropské peníze. Jsme schopni ulehčit firmě VAK práci tak, aby se mohli věnovat jen tomu, co je pro ně potřebné a nemuseli se zabývat administrativou či sháněním dotací," vysvětlil ředitel Dabony Drahoslav Chudoba a ještě dodal: „Je potřebné, aby systém vodovodního řadu byl na Náchodsku v pořádku. I když se to nezdá, tak sucho pomalu přibývá a jedině kvalitní připravenost je schopná čelit případným výpadkům."

Příprava na výpadky vody je prioritou

Obavy ze sucha a nedostatku pitné vody mají nejen všichni zaměstnanci a vedení vodárenské společnosti, ale i představitelé měst a obcí, co jsou akcionáři společnosti VAK.

„Připravit se na možné výpadky vody zapříčiněné suchem je prioritou nejen vlády, ale hlavně všech měst, obcí a dodavatelů pitné vody. Proto se snažíme dělat i my maximum pro to, abychom uspěli a nezůstaly návrhy jen na papíře. Oceňuji, že všichni akcionáři VAKu mají stejná práva a nedělají se rozdíly, kdo má kolik akcionářských práv," uvedl člen představenstva VAK a starosta Náchoda Jan Birke.

Je jasné, že budování nového přivaděče bude znamenat i přerušení dodávek vody. Všichni tak chtějí mít soustavu v dobrém stavu, aby na ni bylo spolehnutí.

„Potřebujeme mít větší zásobu pitné vody než je k dispozici nyní. Prvním krokem je zkapacitnění zásoby vody. Hlavně pro Náchod a okolí," doplnila místopředsedkyně představenstva VAK a starostka Hronova Hana Nedvědová.

Všichni akcionáři se rovněž snažili o propojení všech vodovodních sítí v regionu. K dohodě ale prozatím nedošlo.

„Byla snaha sítě propojit. V současné době je každá samostatná. V případě výpadku si tak není možné mezi sebou vypomoci zásobováním," řekl Birke.