Podle autorů petice je tento projekt v rozporu s ideou zdravého a trvalého rozvoje města, neboť nakládá s mimořádně rozsáhlým a cenným centrálním územím Náchoda způsobem, který je dnes v kulturních zemích považován za problematický i v periferní zástavbě.


„Více než sporný je i jeho soulad s územním plánem a dalšími koncepčními dokumenty města a vyšších územních celků. Žádáme zastupitelstvo města Náchoda, aby jednoznačně vyjádřilo svůj nesouhlas s uvedeným projektem v podobě, v níž je navrhován. Žádáme starostu města Náchoda, aby všemi zákonnými prostředky hájil občany města před monofunkčním využitím prostorů po textilce Tepna pro výstavbu hypermarketů a parkovišť, neboť negativní důsledky takového využití jednoznačně převáží a budou trvalé,“ píše se v textu petice.


Sdružení Sbor dobrovolných občan dále žádá dotčené správní orgány, aby při posuzování připravovaných projektů v daném území důsledně hájily veřejné zájmy a byly si vědomy vážnosti a trvalosti důsledků svých rozhodnutí. Kromě toho sdružení žádá podnikatele Jaroslava Třešňáka, aby se svými cennými pozemky naložil způsobem, který město Náchod pozvedne a nikoliv přispěje k jeho úpadku.


O záměru vytvořit na místě bývalého závodu Tepna Obchodní centrum Tepna se hovoří již delší dobu. Objekty i pozemky jsou v soukromém vlastnictví a vedení města tvrdí, že nemůže záměr podnikatele ovlivnit.