Do soutěže vyhlášené Muzeem papírových modelů v Polici nad Metují se přihlásilo celkem sto šedesát sedm modelů, z toho šedesát čtyři modelů pochází z Polska.

Hlavním tématem byla architektura

Soutěžní výstava byla rozdělena do dvou tématických okruhů. Hlavním tématem byla architektura, která má za úkol seznámit návštěvníky s rozdílností stavebních slohů a prvků, a to především u nás a v Polsku. Druhým tématem byla volná tvorba, do které byly zařazeny všechny ostatní modely, jako například modely lodí, zvířat nebo automobilů.

Přihlášení modeláři jsou rozděleni do několika kategorií, do první byly zařazeny děti do sedmi let, poslední kategorií jsou senioři. Samostatnou kategorií jsou kolektivy, které vyráběly především složitější modely budov. Nezapomnělo se ani na ženy, i mezi nimi jsou šikovné modelářky.

„Potěšil nás velký zájem modelářů, kteří se do soutěže přihlásili. S takovýmto množstvím jsme dopředu ani nepočítali. Velký zájem byl i z řad návštěvníků, muzeum jen během víkendu navštívilo přes dvě stovky lidí. Vyhlašovaly se všechny věkové kategorie od nejmenších dětí po seniory. Novinkou bylo vyhlášení ženské vítězky, aby se ukázalo, že modelařina není jen mužská záležitost. Udělena byla také cena návštěvníků, kteří měli možnost po prohlídce expozice hlasovat. Zajímavostí je vyhlášení skupinové práce, do které se přihlásily školní kolektivy. Jako příklad mohu uvést model hradu Karlštejn, který vyrobili místní skauti," uvedla vedoucí muzea Martina Váňová.

Modely hodnotila mezinárodní pětičlenná komise složená z českých a polských modelářů s předsedou Jiřím Křivohlavým. Porota hodnotila modely ve dvou tematických okruzích a v sedmi kategoriích. Zvlášť byla udělena cena v každé kategorii ženské vítězce. Oceněny byly vždy tři nejlepší modely. Zvláštní cenu porota udělila modelu francouzské katedrály v Chartres od Ondřeje Hejla a cenu diváků získal model hasičské cisterny třináctiletého Matěje Pavla, který si mimo jiné odnesl za své vítězství dort. Vernisáž, spojenou s vyhlášením výsledků, doprovodilo hudební uskupení pod vedením Matěje Pátka.

Modelařinu si mohl vyzkoušet každý

V rámci výstavy byla k dispozici projektová dílna, kde si příchozí návštěvníci mohli pod dohledem modelářů vyzkoušet vyrobit svůj model. Přítomní modeláři pomohli návštěvníkům nejen radou, ale případně i při sestavení modelu. O to se staral tým sedmi lidí, kteří v případě zájmu pořádali i komentované prohlídky.

Mezinárodní modelářské dny v Polici nad Metují pokračovaly až do dnešního dne. Od pondělí byly zaměřeny na edukativní programy pro školní skupiny. Zúčastnit se však mohl každý, kdo v těchto dnech do muzea zavítal. Tématem byla volná tvorba, a tak si bylo možné vyrobit cokoliv dle vlastní fantazie.

Soutěžní modely, jak uvedla Martina Váňová, si mohou všichni zájemci v muzeu prohlédnout až do konce letošního roku.