Mezi Ukrajinci mělo v poslední době docházet ke rvačkám a ničení samotného podniku. Diskotéka proto posílila ochrannou službu, ale ani to prý nepomohlo, do klubu se začali bát chodit místní. Klub proto v úterý na svých stránkách zveřejnil, že občany Ukrajiny nebude na akce vpouštět. 

Českoskalický noční klub se rozhodl k radikálnímu kroku a kvůli potyčkám mezi návštěvníky ukrajinského původu zakázal provozovatel vstup všem návštěvníkům z Ukrajiny.
Venku jsme splachovali krev, říká majitel klubu, který dal stopku Ukrajincům

"Chtěli bychom Vás upozornit na skutečnost, kdy jsme zakázali vstup občanům UA do našeho hudebního klubu a podali veřejné prohlášení. Bohužel jsme byli nuceni to udělat plošně a pro všechny UA. Po několika upozorněních, zákazu vstupu i nadále se chovali nepřípustně. Jak jistě víte i Vám vadilo, když tito lidé tam byli a chovali se špatně podotýkáme mezi sebou. Neříkáme, že mezi nimi nejsou i slušní lidé to v žádném případě, ale bohužel s politováním musíme oznámit, že si trváme za svým. Jsme soukromý hudební klub a majitel má právo výhrad," doslova uvedl klub na svém Facebooku.

Tento krok vyvolal na stránkách klubu značnou odezvu. Mnozí návštěvníci ho přivítali. "Super fandím. Místo bordelu v ČR ať táhnou na frontu bránit svoji zem.. ne tu vyžírkovat," napsal například Míra Volín. 

Jiní naopak upozorňují na to, že jde o diskriminačné jednání. "Takže ne abyste radši řešili případné výtržníky s PČR, ale radši zavedete plošnou diskriminaci, za kterou můžete skončit velice lehko před soudem," zmínil další z diskutujících.

Českoskalický noční klub se rozhodl k radikálnímu kroku a kvůli potyčkám mezi návštěvníky ukrajinského původu zakázal provozovatel vstup všem návštěvníkům z Ukrajiny.
Diskriminace? Zákazem vstupu pro Ukrajince do klubu se už zabývá inspekce

Zda jde v případě českoskalického hudebního klubu o diskriminaci, může posoudit Česká obchodní inspekce (ČOI). Obecně se podle vyjádření ČOI jedná o diskriminaci tehdy, když se s jednou osobou zachází méně příznivě než s druhou osobou ve srovnatelné situaci, a to na základě některého z diskriminačních důvodů. Těmi jsou rasa, etnický původ, národnost, pohlaví, sexuální orientace, věk, zdravotní postižení, náboženské vyznání, víra nebo světový názor.

Například ve třetím čtvrtletí tohoto roku má ČOI podezření na diskriminační jednání v jednom případě, konkrétně jde o podezření na porušení § 6 zákona č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele.

"Jednalo se o diskriminaci z důvodu zdravotního postižení, kdy osobě se zdravotním postižením, která využívá doprovodu asistenčního psa se zvláštním výcvikem, nebyl umožněn vstup do provozovny," uvedl mluvčí ČOI František Kotrba.