Jindřich Křeček-Jituš se narodil v březnu 1908 v Červeném Kostelci. Ve 30. letech ilustroval řadu knih a článků. Za  2. světové války prošel přes Polsko a SSSR na Střední východ. Cestu zmapoval kresbami, které poté byly otištěny ve sborníku Rodným krajem.

Jindřich Křeček-Jituš se narodil v březnu 1908 v Červeném Kostelci. Ve 30. letech ilustroval řadu regionálních knih a článků. Za druhé světové války prošel přes Polsko a SSSR na Střední východ. Celou svou cestu zmapoval kresbami, které byly po válce otištěny ve sborníku Rodným krajem.

Koncertní pěvkyně Marta Švorčíková, rodačka z Velkého Dřevíče u Hronova. Dlouhou dobu působila v brněnském Radiojournalu a častokrát zavítala do Hronova.

Koncertní pěvkyně Marta Švorčíková, rodačka z Velkého Dřevíče u Hronova. Dlouhou dobu působila v brněnském Radiojournalu a častokrát zavítala do Hronova.

Architekt Josef Ryšavý, náchodský rodák, který si svou stavitelskou kariéru vybudoval na Hané, kde postavil řadu škol, kostelů a obytných domů. Svůj život prožil ve městě Kojetíně.

Architekt Josef Ryšavý, náchodský rodák, který si svou stavitelskou kariéru vybudoval na Hané, kde postavil řadu škol, kostelů a obytných domů. Svůj život prožil ve městě Kojetíně.

Jan Letzel se narodil 9. dubna 1880 v Náchodě v rodině hoteliéra Jana Letzela a jeho ženy Valburgy. Studoval architekturu a do historie se zapsal stavbou „Atomového dómu“ v Hirošimě, která jako jedna z mála budov odolala atomovému výbuchu v roce 1945.

Jan Letzel se narodil 9. dubna 1880 v Náchodě v rodině hoteliéra Jana Letzela a jeho ženy Valburgy. Studoval architekturu a do historie se zapsal svou stavbou „Atomového dómu“ v japonské Hirošimě, která jako jedna z mála budov odolala atomovému výbuchu v roce 1945.

Básník a voják Josef Nemasta se narodil 18. 12. 1893 v Náchodě a zemřel v dubnu 1944 v koncentračním táboře Osvětim. Známou se stala jeho sbírka Červený kohout z roku 1920.

Básník a voják Josef Nemasta se narodil 18. 12. 1893 v Náchodě a zemřel v dubnu 1944 v koncentračním táboře Osvětim. Známou se stala jeho sbírka Červený kohout z roku 1920.

Spisovatelé Josef Škvorecký a Egon Hostovský (zleva). Škvorecký se narodil v Náchodě v roce 1924 a proslavil město mnohými literárními počiny přeloženými do řady světových jazyků. Podobně tomu bylo u Hostovského, který se narodil v Hronově v roce 1908.

Spisovatelé světového formátu Josef Škvorecký (vlevo) a Egon Hostovský. Josef Škvorecký se narodil v Náchodě v roce 1924 a proslavil své rodné město mnohými literárními počiny přeloženými do řady světových jazyků. Podobně tomu bylo u Egona Hostovského, který se narodil v Hronově v roce 1908.

Herečka Božena Šustrová se narodila 15. října 1915 v Náchodě. Filmoví pamětníci si dozajista vzpomenou na její mnohé filmové role, např. Kristly v Babičce z roku 1940 – na snímku.

Herečka Božena Šustrová se narodila 15. října 1915 v Náchodě. Filmoví pamětníci si dozajista vzpomenou na její mnohé filmové role, například Kristly v Babičce z roku 1940.