Každý si překrojil svoje jablko. Pokud se uprostřed objevila hvězdička, znamenalo to, že dotyčný bude celý příští rok zdravý, zvlášť pěkná hvězdička charakterizovala dlouhý život. Objevil-li se křížek, nevěstilo to nic dobrého. Křížek nebo zkažené jablko signalizovaly nemoc, krátký život či smrt.

Ryba tradičně patří na slavnostně prostřený stůl v mnoha zemích. Jak se rybáři shodují, přibývá stále více zákazníků, kteří dávají přednost před kaprem jiné rybě, například pstruhu, štice či candátovi.

Ryba je také symbolem křesťanství. Druhý obecně rozšířený symbol křesťanství je primitivní schéma ryby, v prvotní církvi byla symbolem nejrozšířenějším. Původ symbolu lze spatřovat v kombinaci dvou faktorů - jednak mnozí Kristovi učedníci byli původem rybáři, Kristus svých dvanáct apoštolů později označil za rybáře lidí, a řecké slovo Ichthys (ryba) je zároveň zkratkovým výrazem pro obrat Ježíš Kristus, Boží Syn, Spasitel.

Jakub Jan Ryba byl český hudební skladatel přelomu klasicismu a romantismu. Sbíral lidové písně a sepsal je do sborníků českých písní. Jeho nejslavnější, dodnes nejhranější a nejpopulárnější skladbou pro vánoční období, je Česká mše vánoční.

Rolničky - Populární píseň Rolničky, rolničky (v originálu Jingle Bells) se stala prvním popěvkem, který zazněl z vesmíru. Zazpívala jej posádka vesmírné lodi Gemini.