Rekonstrukce Náchodské ulice je rozdělena na dvě etapy. V té první, která začne v pondělí a potrvá do 3. května, se bude rekonstruovat úsek v délce 150 metrů od křižovatky U Papežů po vjezd do firmy Arriva.

„V této etapě bude zmíněný úsek úplně uzavřen. Objízdná trasa bude pro osobní dopravu vedena Havlíčkovou ulicí, podjezdem pod železniční tratí a ulicí generála Klapálka," sdělila Eva Kupková z novoměstské radnice.

Místostarosta města Michal Besada sdělil, že už 10. února proběhlo na městském úřadě první jednání s občany města, kterých se rekonstrukce silnice bude bezprostředně dotýkat, neboť bydlí či podnikají v této části města. „Proběhla debata, kde byly nastíněny stavební práce a z řad občanů zazněly přínosné podměty, kterými jsme se zabývali, aby celá akce proběhla ke spokojenosti všech," uvedl místostarosta Beseda.

Na základě podnětů občanů se zástupcům města třeba podařilo vyjednat s vlastníkem komunikace a stavební firmou přístup a příjezd pro obyvatele do ulice V Zátiší. Po dobu první etapy bude zabezpečen provizorní přístup z Náchodské ulice ze strany od Vrchovin a firmy Ammann. Na tomto provizorním přístupu bude nutné omezit rychlost na maximálně 20 kilometrů za hodinu a také bude nutné omezit množství příjezdů a odjezdů.

Během prací dojde i k omezení autobusové dopravy. Nebude obsluhována zastávka autobusu Náchodská a vybrané autobusové spoje budou zajíždět na zastávku Slza.

Druhá etapa bude zahájena dne 4. 5. 2015 a potrvá do 30. 8. 2015. V této etapě budou provedeny veškeré konstrukční vrstvy komunikace a bude rekonstruován také most nad železniční tratí u firmy Ammann.

„Rekonstrukce ulice Náchodské bude prováděna po polovinách tak, aby byla umožněna místní doprava v této ulici včetně autobusové dopravy. K dispozici bude jeden pruh komunikace, kde bude doprava řízena semafory. Nejdříve bude prováděna rekonstrukce pravé strany komunikace ve směru od křižovatky U Papežů a následně druhá polovina komunikace," popsala Kupková.

Objízdná trasa během této etapy bude vedena ulicemi Havlíčkova, Rašínova, ul. 28. října, na kruhový objezd u hasičské zbrojnice a ulicí T. G. Masaryka směr Vrchoviny. Provizorně prý budou zpřístupněny i vjezdy a vchody do jednotlivých nemovitostí podél cesty.

Nákladní doprava bude po dobu stavby odkláněna už na příjezdových trasách před Novým Městem nad Metují a vjezd je povolen pouze dopravní obsluze.

Dopravní opatření po dobu rekonstrukce Náchodské ulice

Dopravní opatření po dobu rekonstrukce Náchodské ulice

1. etapa
16. 3.-3. 5. 2015

Uzavřena bude ulice v délce cca 150 m, od křižovatky se silnicí „U Papežů" po vjezd do areálu firmy Arriva.
Příjezd k nemovitostem a firmám v ulici Náchodské, Krátké, Kpt. Jaroše a V Zátiší bude umožněn přes most nad železnicí od ulice Gen. Klapálka.

2. etapa
4. 5.-30. 8. 2015

Uzavřena bude ulice v délce cca 710 m, v úseku od vjezdu do firmy Arriva, včetně mostu nad železniční tratí a křižovatky této silnice s místní komunikací v ulici Gen. Klapálka.

Příjezd k nemovitostem a firmám v ulici Náchodské a Krátké bude řízen světelnou signalizací.

Po celou dobu uzavírky ulice Náchodské, v obou etapách, bude zajištěn přístup chodcům přes lávku pro pěší u mostu nad železnicí a přístup k nemovitostem v této ulici.

Autobusová doprava:

1. etapa
Křižovatka „U Papežů", ulicemi Havlíčkova (silnice II/285), Gen. Klapálka, přes most nad železniční tratí do Náchodské ulice, autobusová zastávka „Slza", zpět ulicí Gen. Klapálka do ulice Nádražní a dále dle stávajících tras.

Nebude obsluhována autobusová zastávka „Náchodská".

2. etapa
Křižovatka „U Papežů", po zrekonstruované části ulice Náchodské, dále úsekem řízeným světelnou signalizací na autobusovou zastávku „Slza" a zpět, ulicemi Krátkou, Jarošovou do ulice Náchodské, na křižovatku „U Papežů", dále ulicemi Havlíčkova (silnice II/285), Gen. Klapálka, Nádražní, Rašínova, 28. října, přes okružní křižovatku u „Domu Hasičů", po T. G. Masaryka (silnice I/14) do Vrchovin, přes okružní křižovatku směr Provodov – Šonov nebo směr Náchod.

Nebudou obsluhovány autobusové zastávky: „Náchodská", „Stavostroj most" a „Vrchoviny dolní".

Nákladní doprava:

Nákladní doprava bude odkláněna již na příjezdových trasách před Novým Městem nad Metují a vjezd bude povolen pouze dopravní obsluze.

Tankodrom se dočkal opravy

V Náchodské ulici v Novém Městě nad Metují jsou díry, hrboly, záplaty, je podivně zvlněná a není na ni rovného místa, po kterém by automobily mohly bez omezení rychlosti projet. Cestu mnozí označují za největší tankodrom Náchodska. Silničáři na ni léta nesáhli, byť patří k nejvytíženějším silnicím v regionu.

Práce na silnici, přes kterou projede denně zhruba patnáct tisíc automobilů a kamionů, které se tudy vyhýbají centru města, odstartují už příští pondělí. A přinesou komplikace nejen místním, ale také tranzitní dopravě. Doprava povede po objízdných trasách, dají se čekat komplikace. Práce přitom potrvají až do konce prázdnin.

Možná by to šlo rychleji

Nepohodlí bude rekonstrukce představovat pro obyvatele či jejich zákazníky. Například Vladimír Šanovec v ulici nejen žije, ale provozuje zde také školu jazyků. „Mohli by to udělat rychleji a ne si dát čas až do konce prázdnin. I když chápeme, že jen během čtrnácti dnů to také nejde. S vícero lidmi, větším množstvím techniky, prací do večera by se to ale jistě dalo zvládnout podstatně dříve. Co je však důležité, že oprava konečně začne a dokončí se. Drobné nepohodlí a že nebude stoprocentní přístup, to musíme vydržet," říká Vladimír Šanovec.

K rekonstrukci přistoupil Královéhradecký kraj, kterému cesta patří, po mnoha letech. A to proto, že na ni získal peníze z dotací. Stavba bude stát celkem 35 milionů korun. Dalších deset milionů korun investuje Nové Město nad Metují ze svých zdrojů na vybudování cyklostezky podél silnice, chodníků a zeleně.

„Jsme velmi rádi, že po tolika letech rozhovorů s majitelem komunikace, Královéhradeckým krajem, dojde k opravě jedné z nejfrekventovanějších silnic v Novém Městě nad Metují. Celá akce bude velmi náročná, jak pro stavební firmu, tak hlavně pro obyvatele této a přilehlých ulic, ale věřím, že vše proběhne bez větších problémů a se vstřícností všech stran," uvedl starosta města Petr Hable.

Rekonstrukce Náchodské ulice je rozdělena na dvě etapy. V té první, která začne v pondělí a potrvá do 3. května, se bude rekonstruovat úsek v délce 150 metrů od křižovatky U Papežů po vjezd do firmy Arriva. Tato část cesty tak bude zcela uzavřena a automobily Náchodskou ulicí neprojedou. Druhá etapa bude zahájena 4. května a potrvá do konce srpna. Náchodská ulice bude během ní průjezdná vždy jedním pruhem. Kamiony se mají městu zcela vyhnout, ale bude záležet na řidičích, aby to respektovali.