Stejně tak rázně pak řešil rekonstrukce na hlavních tazích, především kruhových křižovatek. Projekty a peníze na ně, ty si na ministerstvu dopravy a Ředitelství silnic a dálnic prostě vydupal.

„To vydupu, i kdybych si měl nohy ze zadku vytrhat," říká často se zarputilostí nad dopravními projekty.

Díky tomu všemu má Náchod nejen nové kruhové křižovatky u Itálie či v Bělovsi, a další se budou ještě opravovat, ale třeba i nyní budovaný průtah Červenokosteleckou ulicí. To vše za desítky milionů a za tři roky, zatímco jiná okresní města čekají řadu let. Pak je to třeba i nové autobusové nádraží, kterého se vedení radnice nevzdalo ani přes problémy s Českými drahami, které měly rekonstruovat v souvislosti s tím železniční výpravnu. To vše přesto, že za svého starostování musel Birke nově otevírat dveře dokonce u šesti ministrů dopravy. Jeho práci v roli starosti ocenil nedávno při návštěvě v Náchodě nejen prezident Miloš Zeman, ale i premiér Bohuslav Sobotka.

Jako starosta se Jan Birke v řešení dopravy osvědčil natolik, že ho domovská ČSSD jako poslance pověřila, aby se stal stínovým ministrem dopravy, jak se často oficiální pozici odborného mluvčího pro tuto oblast říká. Dochází tak na kolegium ministra dopravy Antonína Prachaře, za stranu se vyjadřuje k návrhům zákonů a k dalším krokům v této oblasti. Za jeho účasti se také v červenci otevírala stavba dokončení úseku dálnice D11 do Hradce Králové. Na jednání o dotažení tohoto problému se totiž také podílel, ostatně dokončení dálnice byla i společná iniciativa několika poslanců a senátorů zvolených za Královéhradecký kraj.

Co vedlo ČSSD k tomu, že je z vás její hlavní mluvčí pro resort dopravy? Jsou to zkušenosti právě z Náchoda?
Myslím, že to je ten hlavní důvod. Je obecně známo v sociální demokracii a hlavně v poslaneckém klubu, že pro mě jako pro starostu byla v Náchodě klíčová oblast dopravy. Já neříkám, že jsem ji definitivně vyřešil. To ani náhodou. Ale do jisté míry se celá řada věcí povedla. Měl jsem odvahu, ale hlavně jsem se obklopil velmi schopnými lidmi, kteří mi pomáhali. Především lidmi, kteří v dopravě dlouhodobě pracují a dokázali mi poradit. Když pak pan premiér Sobotka nominoval takzvané odborné mluvčí na jednotlivé resorty, kde ČSSD nemá své ministry, tak s největší pravděpodobností padla právě proto ta role na mě. Ale panu premiérovi jsem říkal, že bych nerad ohrozil pád vlády, protože přeci jenom někdy moje výroky a moje reakce jsou nevybíravé (se smíchem).

Resort dopravy se pere s řadou problémů. Nebojíte se toho?
Je pravda, že doprava jako taková je plný pytel problémů. Kamkoliv se podíváte, je vidět situace dlouhodobě neřešená. Všechny ty věci, které musíme prožívat v Náchodě, ať už je to mezinárodní doprava, kamionová doprava, investice do kruhových objezdů, komunikace první třídy, druhé třídy, mezinárodní komunikace, zároveň i krajské komunikace a městské komunikace, tak všechny tyto věci mají stejný charakter a problémy mají většinou podobné příčiny po celé České republice. Akorát v mnoha případech je to samozřejmě odlišné lokálními faktory, třeba co se týče výše cen a množství výkupu pozemků, územních rozhodnutí, odvolání, a tak podobně. Ten jmenovatel je ale prostě velmi často společný.

Chci také říci, že stejně jako jsem to udělal v Náchodě, i na celonárodní úrovni si ladím tým, který je složen z odborníků a zaměříme se především na dopravní infrastrukturu, výstavbu silnic a dálnic a na železnice. Těch témat je celá řada. A to nebudu dopodrobna rozebírat zákon o liniových stavbách, výkupy pozemků a další…

Co se tedy od vás v této pozici očekává?
Očekávám, že ta moje mise jako mluvčího za resort dopravy by měla být uplatňována především v rámci programového prohlášení a hlavních priorit sociální demokracie. Měl bych hlídat naše priority a dbát na to, aby byl uplatňován náš volební program v oblasti dopravy. Dále bych měl přicházet s řešeními. Nemusím za každou cenu ministra dopravy kritizovat, to v žádném případě, ale pokud jeho návrhy budou vybočovat, řekněme z těch zajetých kolejí, a budu mít pocit, že pan ministr nečiní nebo nekoná, tak samozřejmě kritizovat budu. Jako starosta jsem přímo kritizoval i těch předchozích pět ministrů za celou řadu věcí, které nám slíbili a nečinili, takže s tím nemám problém.

Výstavba posledního úseku dálnice D11 k Hradci Králové začala. Co ale s D11 či R35 dál?
Samozřejmě to je součástí naší další agendy. D11 a R35 je ve výčtu páteřních dálničních a rychlostních silničních sítí v rámci republiky mezi jedněmi z hlavních priorit. Musím také říci, že D11 či R35 není něco, k čemu bych se nyní probral a začal kvůli tomu atakovat ministra. To úsilí začalo už dříve. Ten problém tady byl řadu let, ale když jsme udělali iniciativu poslanců, všech poslanců za všechny politické strany v kraji, a když jsme se všichni shodli, že budeme postupovat jednotně, ne jenom poslanci, senátoři, ale zároveň i hejtman a starostové všech velkých měst včetně pana primátora Hradce Králové, tak to bylo slyšet a státní orgány se pohnuly daleko více. Společně dál budeme dělat všechno proto, abychom posunuli D11 a R35 ještě dál dopředu. Hlavně tedy D11, protože dálniční propojení kraje je přínosem nejenom pro města a cestovní ruch, ale především také pro byznys a pro zaměstnanost.

Se zmiňovanou pozicí vám tedy k práci starosty, poslance a krajského zastupitele přibyla další funkce. Zvládáte to vše?
Musím říct, že jsem si musel život opravdu maximálně v tuto chvíli přeorganizovat. Musel jsem úplně ze svého diáře vygumovat koníčky a čas na přátele, takže svůj osobní volný čas mám v některé týdny na nule. V tuto chvíli to vše ale zatím stíhám. Můj táta mě vždycky vychovával, abych byl soudný. To znamená, že v momentě, kdy budu mít pocit, že to nestíhám a nemám na to, tak jsem připraven něco upozadit, ubrat. Do toho výčtu všeho totiž chci mít čas na rodinu, protože mám doma úžasné zázemí, bez kterého bych tohle prostě nezvládal.

Říkám to ale a opakuji znovu, že jsem se rozhodl, že na starostu města Náchoda budu opět kandidovat. Je to pro mě obrovská čest, nesmírně mě to baví. Nevím a nedokážu posoudit, jestli to dělám dobře, nebo špatně, to se dozvím bezprostředně po volbách, ale pravda je, že to pro mě před těmi třemi a půl lety byla obrovská výzva a chtěl bych v ní pokračovat. Kdybych měl ty pracovní činnosti vyjmenovat podle priorit, tak první je starostování, následuje poslanecká sněmovna, pak doprava a nakonec ostatní věci.