Mezi někdejším vedením radnice a ČSSD nebyly zrovna nejlepší vztahy. Při přebírání funkce starosty na ustavujícím zastupitelstvu jste si s odcházejícím starostou podal ruku a navíc mu osobně poděkoval za dobrou práci pro Náchod. Bylo to upřímné, nebo spíš politické gesto?
Nebylo upřímné, ani politické. Bylo to hlavně gesto základní lidské slušnosti. Bývalý starosta přece neudělal jen špatné věci pro Náchod. Pomohl prosadit řadu dobrých věcí, za které bylo slušné poděkovat. Jsme přece mezi slušnými lidmi… Na druhou stranu ale…

Ale … ?
Když jsem po svém jmenování přišel druhý den ráno do úřadu, tak jsem trošku zaváhal, jestli ta moje veřejně deklarovaná slušnost nebyla tak nějak unáhlená… (směje se) Kancelář, kterou mi tam pan starosta Čtvrtečka zanechal, byla diplomaticky řečeno v poněkud překvapivém stavu…

Jak to?
Přišel jsem do prázdné kanceláře, kde nebylo nic. Jen nábytek a několik prázdných šanonů… Na stole ležel klíč od WC a od trezoru. Vedle byl předávací protokol a v něm zapsané už zmíněné klíče a nábytek. A pak kupička nesourodých chaotických listin nadepsaných „Lázně“. V trezoru byla jedna jediná cenná písemnost, a to akcie a.s. Beránek. A taky fond starosty města, který spravuje sekretariát.

Kde je problém?
Problém je v tom, že jsem nedostal žádnou agendu. Starosta města se z titulu funkce účastní všech zásadních jednání a agenda starosty je vždy velmi důležitá. Tady však nebylo nic. Žádné dokumenty, které by hovořily o stavu řešení největších problémů Náchoda: lázně, doprava, investice z EU, atd. A tak posledních sedm dní neděláme s místostarosty nic jiného, než že si voláme jednotlivé šéfy odborů, a žádáme je, aby ty dokumenty dodali, pokud je mají k dispozici. Předávací protokol jsem zatím nepodepsal a ani to nehodlám udělat…

Kontaktoval jste Oldřicha Čtvrtečku, aby jste se zeptal, co to má v uvozovkách znamenat?
Nevolal jsem mu. Ptal jsem se tajemníka, vedoucích odborů i sekretariátu. Víte, ale ono je velmi těžké dobývat se do zavřených dveří. Jsem přesvědčen, že kdyby mi můj předchůdce chtěl řádně předat funkci, jak se to v profesionálně fungujících firmách či institucích běžné činí, tak to myslím udělal.
Možná neexistuje zákonná povinnost takto vrcholnou funkci v samosprávě předat. Vnímám to ale jako políček slušnosti i jisté kontinuitě náchodské samosprávy. Prázdná kancelář, vyprázdněné skříně, čisté počítačové disky a bývalý starosta doma… Přijde mi zvláštní, že někdo, kdo osm let řídil město, nedokáže důstojně předat funkci a umožnit tak kontinuitu v řízení města svému nástupci.

Už jste sám řekl, že starosta i odcházející vedení radnice udělalo řadu dobrých věcí. Přebíráte ale i řadu nedořešených problémů. Je to špatná dopravní situace v Náchodě, chátrající lázně a nakonec i kontroverzní prodej pivovaru. Za ten je dokonce váš předchůdce Oldřich Čtvrtečka obžalován. Už víte, co uděláte, pokud bude způsob prodeje pivovaru zpochybněn, nebo dokonce anulován?
Prodejem pivovaru se v současné době zabývají celkem tři instituce. Evropská komise řeší, zda nedošlo ze strany radnice při prodeji pivovaru k takzvané veřejné podpoře. Krajský soud v Hradci Králové má na stole žalobu Holby, která se domnívá, že šlo o nekalou soutěž. A Okresní soud v Náchodě rozhodne, zda můj předchůdce bude odsouzen ve zcela konkrétní trestní kauze. V tuto chvíli není možné předvídat, co bude, ani jak to všechno skončí.

Ta pravděpodobnost, že prodej pivovaru bude zpochybněn, je ale přece v tuto chvíli velká. Policie konstatovala, že smlouva o prodeji byla antidatovaná a pravidla prodeje, která schválilo zastupitelstvo, byla ve smlouvě změněná. Přitom prakticky všechny peníze z prodeje už jsou utracené, nebo již bylo o jejich utracení rozhodnuto zastupiteli. A pro utrácení jste hlasoval vy i vaše mateřská ČSSD…
Nám se způsob nakládání s penězi za pivovar ze strany radnice vůbec nelíbil. Naši zastupitelé na tuto skutečnost veřejně poukazovali. Politika je ale vždy věcí možného a reálného. Souhlasili jsme, když se z peněz za pivovar platil úvěr na přístavbu hotelu Beránek. Tento problém nastal a museli jsme ho racionálně řešit. Už jsme ale nesouhlasili s financováním výstavby Základní umělecké školy za desítky milionů korun utržených právě z prodeje pivovaru. Máte ale pravdu, že příliš z peněz za pivovar už v městské pokladně nezůstalo. Někdy v lednu, únoru a březnu budou totiž splatné poslední faktury za ZUŠ.

Co tedy bude, pokud by byl prodej pivovaru anulován? Má město 150 miliónů, aby peníze vrátilo?
Nemá, muselo by se zadlužit. Vzít si úvěr.

Pak by ale splácelo a částka by rostla o úroky. A tím by městu vznikla nepochybně škoda. Podá poté nové vedení radnice trestní oznámení na ty, co to zavinili?
To teď nedokážu říct. Nejsem právník. Pokud by taková situace nastala, rozhodně by to nebylo zameteno pod koberec. Mám domluvenu schůzku s právníkem doktorem Špačkem, který po celou dobu město Náchod v kauze pivovar zastupuje. A po něm budu chtít veškerou agendu, která se prodeje pivovaru týká. Stále ale věřím, že to pro Náchod dopadne dobře. Že nedoplatí na to, co se kolem prodeje pivovaru dělo.

Problémem Náchoda je i doprava. Pokud někdo jede přes Náchod, musí počítat i s půlhodinovým zpožděním. Co s tím?
Existují dvě řešení: Obchvat a dílčí úpravy současné dopravní situace. Kontaktoval jsem například Policii ČR, která mi předala dva materiály z let 2007 a 2008. Oba navrhují určitá řešení dopravy ve městě. A je potřeba říct, že ani jeden z těch dokumentů jsem jako zastupitel nikdy neviděl a neviděli ho ani kolegové z koalice.
Nabízí se možnost propojení sídliště SUN, kolem Prádelen a čistíren, s lokalitou Starého Města. Tím by se velmi zvýšila propustnost kruhové křižovatky v lokalitě U Slávie, která je velkou brzdou plynulejšího tranzitního průjezdu Náchodem. V úvahu připadá i možnost otočení provozu na komunikaci Volovnice. V těchto úvahách je skryto mnoho věcí, které mohou negativně vnímat obyvatelé, jichž by se realizace opatření dotkla. Zdůrazňuji, že se však jedná zatím jen o úvahy. Zkoumat je budou především dopravní experti.
Obecně řečeno, hodlám prosazovat, aby se k maximu problémů v Náchodě vyjadřovali lidé, kteří problematice rozumí. A právě odborníci budou navrhovat potřebná řešení. Tento trend v Náchodě celkově chyběl a někdy to připomínalo fotbalové ochozy, kde také každý všemu rozumí, ale na trávník by se sám neodvážil vyběhnout. A tím se určitě nechci dotknout fotbalových fandů. Jen popisuji situaci, která v rámci samosprávy panovala a kdy funkce nahrazovala odbornost. To se musí změnit.

STAROSTA:
Jméno: Jan Birke
Datum narození: 1. června 1969
Rodinný stav: ženatý, manželka Šárka, dvě dcery Natálie 8 a Adélka 13 let.
Původní povolání: strojař
Politická strana: (ČSSD)
Dosavadní kariéra: Šéf kabinetu předsedy vlády Jiřího Paroubka (září 2005 – září 2006, Šéf kanceláře předsedy ČSSD Jiřího Paroubka (až do konce jeho působení v čele strany). Poté TOP manažer firmy PPF, práce na projektu Home Credit v Číně. V PPF skončil ve středu 10. listopadu a to s nástupem do funkce starosty.


Varianta „obchvat“, tedy jako řešení dopravy „padá“?
V žádném případě. Řekl jsem, že kolabující dopravu v Náchodě mohou řešit obchvat a dílčí opatření. Silniční obchvat Náchoda, který by eliminoval v Náchodě tranzitní dopravu, je však záležitost realizovatelná v dlouhodobé časové perspektivě a je odvislá od možností státního rozpočtu. Nicméně se mohu opřít i o podporu hejtmana Lubomíra France, který potvrdil, že obchvat Náchoda je absolutní prioritou dopravní politiky v Královéhradeckém kraji - hned po dálnici D11. Nové vedení města Náchoda již nyní podniká všechny kroky, aby přesvědčilo vládu o nutnosti realizace obchvatu. O této záležitosti budu v nejbližší době osobně hovořit s ministrem dopravy Vítem Bártou. Nechceme ale jen čekat na centrální rozhodnutí. Chceme řešit dopravu v Náchodě i tím, co můžeme udělat sami. Jedná se například o zmíněné odlehčení kruhové křižovatky U Slávie. Náchoďané i řidiči čekající v koloně na Pražské ulici si rozhodně zaslouží realizaci všech opatření, která urychleně zlepší dopravní situaci.

Náchod býval vyhlášeným lázeňským městem. Lázně jsou ale v havarijním stavu. Přitom hrozí, že Náchod časem přijde i o statut lázeňského místa…
Statut lázeňského místa je obrovský bonus pro každé město. Dává řadu možností, jak každoročně čerpat peníze ze zdrojů ministerstva zdravotnictví. A to na řadu doprovodných investic, které jsou s lázeňstvím spojené. Ty finance se pohybují v nezanedbatelných částkách ve výši od jednoho do deseti miliónů korun. Proto musíme začít okamžitě řešit nejen tento problém, ale také stav lázní samotných. Za úkol to dostal pan místostarosta Šubert. Plán je prozatím ten, že budeme chtít přivést ne jednoho, ale hned několik investorů, kteří by měli lázeňské budovy jednu po druhé opravit a sami je provozovat. Město v lázeňství podnikat nehodlá. Podobně to funguje i v Luhačovicích a velmi úspěšně. Podporu nám slíbil i Královéhradecký kraj, který by měl pomoci získat dotace z EU.

Vše o čem mluvíte, budete muset prosadit s velmi těsnou většinou v zastupitelstvu. Máte jen 14 hlasů proti 27. Není to málo?
Je. Ale vy zapomínáte na to, že týden před ustavujícím zasedáním Městského zastupitelstva v Náchodě nás oslovila Strana zelených. A ta se k naší koalici přidala nikoliv jako koaliční partner, ale jako partner ochotný řešit společné programové priority. A my jsme zařadili některé programové priority „Zelených“ do čtyř koaličního programového prohlášení. Teď tedy věřím, že pro řešení zásadních otázek a priorit tvoříme společně blok, který má celkem 16 hlasů. (Jiří Máslo)