Splnily akce očekávání organizátorů?
Ano. V rámci našich aktivit se jednalo o první počin Vzdělávacího a kulturního centra klášter Broumov a myslím, že stanovené cíle byly naplněny. Součástí našeho poslání je totiž podporovat sebevědomí našich obyvatel i našeho kraje a také hrdost nebo chcete-li odvahu čelit výzvám budoucnosti. Jsme přesvědčeni, že poznáváním historie, v našem případě navíc velmi pozoruhodné, k tomu můžeme přispět. Vždyť minimálně broumovskou klášterní školou prošli v historii lidé, kteří významně přispěli k formování naší a evropské společnosti.

Jaké jste zaznamenali reakce veřejnosti na tyto akce?
Z mého pohledu veskrze pozitivní. Navíc oslavy dle mého názoru přispěly k prohloubení a upevnění spolupráce v rámci regionu s různými partnery v Polici nad Metují i v Broumově, ale i s odbornými institucemi s národní i mezinárodní působností. Právě zájem veřejnosti nás k tomu motivuje.

Byla návštěvnost těchto akcí dobrá?
Výstavy v Polici a Broumově i doprovodný koncert navštívily stovky lidí. Jestli je to dobré nebo ne, nemohu posoudit, ale podle reakcí návštěvníků byla výstava zajímavá, připomenula benediktinskou tradici a otevřela podnětnou diskusi do budoucna. Mile nás překvapila účast veřejnosti v soutěži umělecké tvořivosti, kterou jsme vyhlásili a kde se nám shromáždily desítky děl z různých oborů (kresby, básně, fotografie, koláže a další).

Minulost připomněly akce, ale co pro vás benediktini na Broumovsku znamenají dnes? Jak je vnímáte dnes?
Dnes pro nás benediktini představují právě impuls k oné podnětné diskusi o společenských otázkách nejen našeho kraje. Benediktini tu zanechali odkaz evropského významu a na nás je, zda a jak s ním budeme pracovat do budoucnosti. V rámci Vzdělávacího a kulturního centra klášter Broumov chceme na tento odkaz navázat rozvíjením tvořivosti nebo chcete-li umění, nechávat se inspirovat těmi nejzajímavějšími umělci své doby a podpořit tím aktivní tvůrčí přístupy nás samotných.

Dále bychom se, jak jsem se zmínil na začátku, rádi zabývali posilováním našeho sebevědomí a odvahy realizovat projekty, které nás přesahují. Můžeme přitom právě čerpat inspiraci z minulosti. A nakonec je myslím potřeba rozvíjet naši toleranci, otevřenost k jinakosti, jelikož jen tak můžeme být sebevědomí a přitom respektovaní, tedy připravení pro spolupráci.

Bude se na letošní oslavy nějakým způsobem navazovat, dala setkání, výstavy, diskuze nějaký impuls k akcím či projektům do budoucna?
Rádi bychom pokračovali dalším propojováním benediktinských lokalit nejen v České republice, ale i v zahraničí. Jednáme s partnery v Polsku, na Slovensku, v Rakousku nebo ve Švýcarsku. Na všech místech se setkáváme s tím, že se v nich rozvíjí vzdělávání, kultura a tradiční hodnoty evropského prostoru.

Impulsem k těmto našim snahám je poznání, že naším polem je Evropa. První krok je vytvoření webových stránek www.viabenedictina.cz, které chceme rozšiřovat, a dále panelová diskuse, jež se bude konat 22. listopadu 2013 v Polici nad Metují a kam všechny srdečně zvu.