Od ledna 2018 už spásá Josefovské louky stádo divokých koní, kteří tu vytvořili pestrou rostlinnou mozaiku ideální pro sběr potravy, hnízdění i úkryt ptáků. „Koně se na Josefovských loukách osvědčili. Loni tu díky nim poprvé vyvedli mláďata například kriticky ohrožení vodouši rudonozí. Nyní přivezeme další velké kopytníky, kteří na naše území historicky patří,“ říká správce ptačího parku Břeněk Michálek, a dodává, že pratuři, stejně jako před dvěma roky divocí koně, budou přivezeni z rezervace u Milovic. To je jediné místo u nás, kde se zpětně vyšlechtěný kopytník rozmnožuje.

Pomohou ptákům

Jak Břeněk Michálek dále upřesnil, bude se jednat o dvě zhruba 2,5leté jalovičky, které jsou klidnější než býčci a budou méně problematické z hlediska útočnosti a tendence unikat. "Předpokládáme, že pratuři budou přivezeni v pátek po poledni. Přesný čas je těžké s předstihem určit - předpokládám, že to bude někdy mezi 13 a 16 hodinou," odhaduje Michálek.

Pratuři spásáním křovin i rostlin a rozdupáváním podmáčených luk pomohou s vytvářením vhodných podmínek pro mokřadní a luční ptáky. „Jejich úkolem bude okusem potlačovat dřeviny, které jsou v některých částech parku nežádoucí, například rozrůstající se vrby a hlohy. Navíc jsou schopni vypást rychle se rozšiřující kopřivy, což divocí koně zaměření na trávy nesvedou,“ zmiňuje Michálek další plus očekávaných obyvatel parku, na jejichž příchod se na podzim minulého roku intenzivně připravovali. V nejvýchodnější části dokončené ohrady vznikly pomocí bagru a traktoru nové plochy strženého drnu o celkové velikosti 600 metrech čtverečných. "Okolí jsme při zazimování parku vyčistili od náletů dřevin, které by mohly lučním bahňákům překážet," říká Michálek, který věří že se podařilo připravit pro ptáky další velmi atraktivní místo, jemuž kopytníci zajistí jeho trvalou rozbahněnost a nezarostlé okolí.

Měsíční zpoždění

Původně byl transport praturů naplánován na první půlku prosince. Z logistických důvodů má ale změna adresy milovických odchovanců zhruba měsíční skluz. "Na takovouto akci je potřebná souhra několika subjektů. Na prvním místě to záleží na veterináři, který ta zvířata bude před transportem uspávat, a i na dopravcích a jejich možnostech. Je jen málo dopravců, kteří mají zkušenosti s přepravou takovýchto velkých zvířat a dopravci z královédvorské ZOO, kteří jsou v tomto ohledu nejzkušenější, byli celý prosinec vytíženi. První volný termín měli až 17. ledna," vysvětlil Břeněk Michálek důvody měsíčního zpoždění.

Mokřadní experiment

Zatímco divokých koní je v ohradě v současnosti 16, tak jalovice pratura budou prozatím jenom dvě. Ale i v tomto skromném počtu se od nich očekává, že pomohou přírodě parku svou silou a nevybíravostí. "Začínáme zatím jen těmito dvěma kusy, protože se v podstatě jedná o experiment. V Milovicích žijí ve stepní lokalitě, kdežto Josefovské louky jsou mokřady. Když se to osvědčí a uvidíme, že vegetace na josefovských loukách prospívá, tak je do budoucna možní, že k nim ještě nějaký pratur přibude. To vše je ale otevřené - uvidíme, jak si s tím tady poradí," dodal Michálek.

Ohrada pro pratury a koně má rozlohu kolem 18 hektarů. Po většinu roku by měla být zpřístupněna veřejnosti. "Zatím nevíme, jak budou pratuři reagovat na lidskou přítomnost, proto budou uzavřeni v části ohrady, kde budou mít vlastní výběh. Lidé budou moci procházet jen pastvinou divokých koní, pratury ale uvidí," dodává Břeněk Michálek s tím, že ohrada bude pro veřejnost uzavřena po dobu hnízdění a jarního zaplavování, tedy od 1. března do začátku června.

Jiří Řezník