V nejvýchodnější části dokončené ohrady v minulých dnech vznikly pomocí bagru a traktoru nové plochy strženého drnu na dvou propojených plochách o celkové velikosti 600 metrech čtverečných. "Okolí jsme při zazimování parku vyčistili od náletů dřevin, které by mohly lučním bahňákům překážet," říká správce Ptačího parku Josefovské louky Břeněk Michálek, který věří že se podařilo připravit pro ptáky další velmi atraktivní místo, jemuž kopytníci zajistí jeho trvalou rozbahněnost a nezarostlé okolí.

Transport praturů je naplánován na první půlku prosince. Dvě jalovice dávno vyhubeného, ale Holanďany zpětně vykříženého pratura, pomohou přírodě parku svou silou a nevybíravostí.

Jiří Řezník