Ukončení stavebních prací se předpokládá až téměř na konci měsíce, průjezd městem bude ztížen zřejmě až do středy 27. listopadu.

Podle Jany Hájkové, vedoucí odboru dopravy silničního hospodářství jaroměřského městského úřadu, už je silnice v dost kritickém stavu. „Nakonec se domluvilo, že se letos opraví čtyři nejhorší úseky," uvádí Jana Hájková.

Začne se dnes ve směru od okružní křižovatky „Na Špici" od Hotelu Expanze až po Městské muzeum v Husově ulici. Do středy budou opravy probíhat za úplného provozu. Ten bude řízen kyvadlově pracovníky stavby. Ve čtvrtek a v pátek, po dobu pokládky asfaltové směsi, by měl být provoz ve směru od Hradce Králové na Náchod veden v původní trase po silnici č. I/33. Vozidla ve směru od Náchoda na Hradec Králové odbočí na okružní křižovatce u Tesca vpravo a pojedou Národní ulicí a zpět ulicí Na Cihelnách k okružní křižovatce „Na Špici". Na křižovatce ulic Velichovská, Na Cihelnách, Národní a Královédvorská bude po tuto dobu snížena nejvyšší dovolená rychlost na 30 kilometrů za hodinu pro snadnější výjezd.

Od úterý do pátku se bude opravovat i okružní křižovatka u Veckova zahradnictví. Ve čtvrtek a v pátek tam dojde k uzavření výjezdu ve směru na Hořenice, místní doprava včetně autobusů bude vedena ulicemi Českého odboje a Partyzánská.

Následovat budou další etapy. „Opravovat se bude dále silnice od přechodu pro chodce v Husově ulici k supermarketu Tesco a dále k hasičské zbrojnici v ulici Na Valech, kde asi nejtěžší bude kruhová křižovatka směrem na náměstí. Nakonec se bude dělat silnice od vjezdu do Jaroměře směrem od Hradce po Lídl a ještě kousek k prodejně sportovních potřeb," dodala Jana Hájková.

Při třetí etapě ve dnech 11. až 16. listopadu se zvláště zapotí centrum města. Třeba 16. listopadu bude uzavřen výjezd ve směru na náměstí ČSA a doprava bude vedena ulicemi Nábřeží 17. listopadu, Vojtěcha Probošta a ulicí Na Obci.

„Dokážu si představit, že velmi složitá situace nastane v Havlíčkově ulici. To je dnes jednosměrná příjezdová komunikace do náměstí, kde je dnes zákaz průjezdu. Předpokládám, že tam uděláme opatření, že zákaz průjezdu tam nebude. Také předpokládám, že složitá situace nastane za mostem pod náměstím při vjezdu na nábřeží 17. listopadu. Těch úseků bude celá řada a já pevně věřím tomu, že státní a městské policii i odboru dopravy se podaří vytvořit alespoň nějaká, byť drobná, opatření, aby ta hrůza byla co nejmenší. I tak očekávám velmi těžkou, složitou dopravní situaci," uvedl jaroměřský starosta Jiří Klepsa.

Průjezdy aut na hlavním tahu budou většinu času řídit pracovníci stavební firmy kyvadlově. „Dopravní inspektorát si dal podmínku, aby provoz byl řízen kyvadlově pracovníky stavby, kteří uvidí tvořící se fronty a podle toho odhadnou, jak který směr pustit," dodala Jana Hájková.

Pracovní doba na stavbě bude od sedmi hodin od rána do sedmi hodin do večera. Semafory budou provoz řídit po dobu nezbytně nutnou. „Pokud to bude možné a stav vozovky bude upraven tak, aby v noci byla silnice průjezdná, tak tam v této době semafory nebudou muset být dány," dodala vedoucí odboru dopravy.

Objízdné trasy jsou již dány. Třeba nákladní dopravu vést jinudy mimo město nelze, protože by musela směřovat až na Trutnov a zpět na Náchod.

Na změny se musí připravit také cestující, kteří využívají autobusovou dopravu. Některé autobusové zastávky nebudou v době uzavírek a objížděk obsluhovány a místo nich budou zřízeny náhradní či budou autobusy zastavovat na jiných zastávkách po trase objížďky.

Omezení dopravy v Jaroměři

1. úsek - směr Hradec Králové → Jaroměř

od Hotelu EXPANZE (u okružni křižovatky „Na Špici") až po Městské muzeum v ulici Husova

Termín oprav: 4. - 8. listopadu 2013

4. - 6. listopadu 2013: opravy budou probíhat za úplného provozu

7. - 8. listopadu 2013: po dobu pokládky asfaltové směsi bude provoz ve směru od Hradce Králové na Náchod veden v původní trase po silnici č. I/33. Vozidla ve směru od Náchoda na Hradec Králové odbočí na okružní křižovatce „U Tesca" vpravo ulicí Národní a zpět ulicí Na Cihelnách k okružní křižovatce „Na Špici". Na křižovatce ulic Velichovská, Na Cihelnách, Národní a Královédvorská bude po tuto dobu snížena nejvyšší dovolená rychlost na 30 km/hod. pro snadnější výjezd z ulice Národní.

2. úsek - okružní křižovatka u Veckova zahradnictví

Termín oprav: 5. - 8. listopadu 2013

7. - 8. listopadu 2013: dojde k uzavření výjezdu ve směru na Hořenice, místní doprava včetně autobusů bude vedena ulicemi Českého odboje a Partyzánská

3. úsek - směr Hradec Králové → Jaroměř

ul. Husova, od přechodu pro chodce k supermarketu TESCO až po hasičskou zbrojnici v ulici Na Valech

Termín oprav: 11. - 16. listopadu 2013

15. listopadu 2013: bude uzavřen výjezd ve směru Národní ulice, Velichovky; doprava bude vedena ulicemi Na Cihelnách a Husova zpět ke křižovatce u „Tesca"

16. listopadu 2013: bude uzavřen výjezd ve směru na náměstí ČSA; doprava bude vedena ulicemi Nábřeží 17. listopadu, Vojtěcha Probošta a ul. Na Obci

4. úsek - směr Hradec Králové → Jaroměř

od dopravni značky „začatek obce" (autobazar KNB) až po prodejnu ACTIVE SPORT v ul. Hradecká

Termín oprav: 18. - 27. listopadu 2013

23. - 24. listopadu 2013: bude uzavřen výjezd k nádraží ČD; doprava bude vedena ul. Nádražní a Sv. Čecha

26. - 27. listopadu 2013: bude uzavřena odbočka na Jezbiny a Autoprofi; doprava bude vedena ul. Nádražní a Jezbinská