Termín výluky byl proto prodloužen až do 30. ledna příštího roku. A ani to není definitivní datum, i když snahou dodavatele bude maximálně tento termín zkrátit.

Společnost AŽD, která zajišťuje zabezpečovací a signalizační techniku pro drážní dopravu, podle slov generálního ředitele Zdeňka Chrdleho vnímá citlivě případný posun termínu dokončení stavby. „Musím však jednoznačně odmítnout, že je to kvůli nezvládnutí plnit termíny stavby a stavbu do 14. prosince dokončit,“ ohradil se proti informaci, že za prodloužení výluky může neschopnosti firmy AŽD zprovoznit včas zabezpečovací zařízení.

„Při realizaci se objevila řada doplňujících podnětů, které nebyly známy v úvodním projednání stavby a bylo je třeba doplnit. Byla to zejména změna v zabezpečení vleček Rychnovek a AGRO a vyvolanou změnou technického řešení traťového zabezpečovacího zařízení. To vyvolalo dále nutnost úprav 11 přejezdů včetně nutnosti komplexního přezkoušení zabezpečovacího zařízení včetně právě vazeb na nové traťové zabezpečení a vlečky,“ vysvětluje Zdeněk Chrdle. „Jsme profesionální firma se zodpovědností za životy cestujících a bez patřičného přezkoušení všech systémů na trati nebudeme systémy aktivovat a předávat,“ ujišťuje Chrdle, že firma si je vědoma dopadů odložení aktivace systémů pro obyvatele a pracuje na dokončení závazku. „Posun termínu od uváděného 14. 12. 2019 vidím v řádu jednotek dnů neboť v rámci přezkušování se mohou objevit problémy,“ připustil s tím, že o konkrétních termínech nemůže sdělit více.

Kraj chce znát termín

Prodloužení výluky v úseku Jaroměř - Česká Skalice se zásadně nelíbí ani Královéhradeckému kraji, jelikož přinese další komplikace cestujícím, kteří se s nimi potýkají již pátý měsíc v řadě. „Je to nepřijatelné. Stále při jednáních opakujeme, že chceme co nejdříve vědět přesný termín, do kdy výluka potrvá, její důvody a způsoby řešení,“ říká tisková mluvčí Královéhradeckého kraje Sylvie Velčovská.

Královéhradecký kraj byl o průběhu realizace staveb informován prostřednictvím zápisů z kontrolních dní, přímá účast zástupců kraje na všech kontrolních dnech není z personálních důvodů možná. „Až do 20. kontrolního dne, který se konal koncem října 2019, nebyly známy žádné problémy s dodržením termínu 14. prosince. O možných problémech jsme se dozvěděli až krátce před 21. kontrolním dnem, který se uskutečnil 27. listopadu. Během následujících dní jsme spolupracovali s Českými drahami a vytvořili jsme mimořádné výlukové opatření,“ popisuje Sylvie Velčovská reakci kraje na nečekanou komplikaci.

Od 15. prosince vstupuje v platnost nový jízdní řád – jak se s touto situací vypořádá? Je na prodloužení výluky myšleno? „České dráhy až do ukončení výluky zajistí náhradní autobusovou dopravu podle zvláštních výlukových jízdních řádů. Ty jsou v současné chvíli v přípravě,“ uvedl Radek Joklík z tiskového oddělení ČD. Podle jeho slov možnosti náhradní dopravy zásadním způsobem ovlivňuje situace na pozemních komunikacích a informace ze strany SŽDC o trvání výluky na tuto dopravní situaci nemá žádný vliv. „Doprava na pozemních komunikacích v této lokalitě nemůže plnohodnotně nahradit železnici,“ dodává.

Těžký rok pro Jaroměř

I jaroměřský starosta Pavel Horáček byl informací o pokračování výluky roztrpčen. „Nic s tím ale neuděláme,“ je si vědom, že město je v podstatě v pozici bezmocného rukojmího. I když v Jaroměři je doprava letitý problém, tak letošní rok byl právě kvůli výlukám a výstavbě nového autobusového terminálu opravdu extrémní.

Alespoň jedna dobrá zpráva na závěr: První část stavby „Rekonstrukce ŽST Jaroměř“ bude ukončena k 13. prosinci 2019. K tomuto datu bude zaveden zkušební provoz z jaroměřské železniční stanice na trati na Dvůr Králové nad Labem.

Jiří Řezník