Její hlavní novinkou je podle ředitele železniční expozice Bohuslava Škody motorový vlak řady M 152.0 zvaný Orechestrion. Podívejte se, jaká atmosféra v muzeu panovala a co bylo k vidění.