Prohlédnete si výstavu fotografií a dokumentů z historie školy, tabla maturitních ročníků, volně přístupné učebny a laboratoře, na programu budou i komentované prohlídky celé školy, projekce, výtvarná dílna pro děti, veselé bádání pro malé zvědavce.

Oslavy se slavnostně zahájí v 10 hodin a pak znovu ve 14 hodin za přítomnosti vedení města a představitelů Královéhradeckého kraje. Postupně vystoupí hudební skupiny a kapely na nádvoří školy, v aule školy a přilehlých prostorách.   (juh)