Volby do sněmovny začínají za

Nahrávám odpočet ...
VYBRAT REGION
Zavřít mapu

Jaroměřský starosta reaguje na připomínky občanů

Jaroměř /HYDE PARK/- Co vás trápí? Co se vám nelíbí ve vašem městě? Co by se mělo zlepšit? S takovými otázkami jsme se minulý a předminulý týden obrátili na občany Jaroměře, kterým jsme dali prostor pro vyslovení názorů. Dnes přinášíme reakci jaroměřského starosty Jiřího Klepsy.

10.11.2011
SDÍLEJ:

Starosta Jaroměře Jiří Klepsa (uprostřed) při Dni s Deníkem.Foto: DENÍK/Jiří Špreňar

Petr Musil, 44 let, ekonom: „Co mi vadí ve městě? Problematika dopravní propustnosti města v odpoledních hodinách, zejména pátky , ale i soboty dopoledne. S tím souvisí i kvalita silnic.
Jiří Klepsa (JK): „Pro stavbu 1106 Hradec Králové Smiřice je vydáno pravomocné územní rozhodnutí. Stavba byla rozdělena na dvě etapy. První etapa v délce 7,6 km je provizorně napojena na silnici č. I/33 do doby dokončení stavby 1107 Smiřice Jaroměř. Byla dokončena dokumentace pro stavební povolení, zajišťují se podklady pro stavební povolení u 1. etapy. Postupně probíhá majetkoprávní vypořádání s vlastníky pozemků, které je limitováno finančními prostředky.

Na stavbu 1106 bude navazovat stavba 1107 Smiřice - Jaroměř. Konec úseku je za mimoúrovňovou křižovatkou Jaroměř-sever, ze které se z dálnice napojuje přeložka silnice I/33 Jaroměř Česká Skalice. Do dálniční stavby je zahrnut nezbytně nutný úsek do místa napojení na stávající silnici I/37. Územní rozhodnutí bylo vydáno v roce 2006. Pokračuje se v zajišťování podkladů pro stavební povolení a majetkoprávní příprava závislá na finančních prostředcích.

Při dobudování úseku dálnice D11 1105, 1106 a 1107 se dopravní situace v průtahu městem Jaroměř nezmění až do odklonu dopravy mimo Jaroměř od křižovatky Jaroměř sever po přeložce silnice č. I/33 s napojením na obchvat České Skalice.

Obchvat Jaroměře (přeložka silnice č. I/33) je ve stavu vydání územního rozhodnutí. Proti územnímu rozhodnutí odboru výstavby Městského úřadu v Jaroměři č. 9/2011 ze dne 1.3.2011 bylo podáno odvolání. S odvolávajícími se účastníky řízení se stavební úřad pokoušel sjednat smír a to v poměrně dlouhém časovém období, ve kterém byla mezi stranami vyslovena zákonná možnost o zpětvzetí odvolání, ke kterému pak nedošlo. Proto je v současném období za stavební úřad zpracováváno stanovisko odvolacímu správnímu orgánu, resp. několika nadřízeným odvolacím orgánům, neboť odvoláním je napadeno nejen vlastní územní rozhodnutí ale také např. souhlas s odnětím ze zemědělského půdního fondu nebo stanovisko k posouzení vlivů stavby na životní prostředí.

Současná dopravní zátěž na silnici č. I/33 v průtahu Jaroměří je na hranici únosnosti. V dopravních špičkách a při sebemenším dopravním problému vznikají na celém průtahu dlouhé kolony vozidel. Doprava se zpomaluje popojížděním mezi křižovatkami, není výjimkou, že kolony vozidel dosahují několika kilometrů za hranice Jaroměře. Tento stav se rok od roku zhoršuje. Stav se dá přinejmenším srovnat s důvody odklonu dopravy v Náchodě (v Náchodě je příprava obchvatu také ve stádiu odvolacího řízení proti územnímu rozhodnutí). V Jaroměři tvoří podstatnou dopravní zátěž nákladní doprava po mezinárodní silnici ve směru na Polsko.

Pokud se D11 dle záměru dobuduje po úsek 1107 tj. křižovatku Jaroměř sever, je zásadní podmínkou současné uvedení do provozu přeložky I/33, která dopravu odvede z průtahu Jaroměře.


V oblasti kultury došlo v Jaroměři k prodeji kulturního střediska pro konání plesů, tanečních, zábav apod… Tady vidím prostor ke zlepšení kulturního vyžití mladých v Jaroměři. Vybudování vhodných prostor pro tyto aktivity.
JK: „Město nikdy nebylo vlastníkem kulturního střediska „Národní dům“. Vlastnictví se pohybovalo od bývalého státního podniku ZAZ až k novým obchodním společnostem, které byli zřejmě právním nástupcem. Následně, po vyhlášení konkursu na majitele rozhodoval pouze správce konkursní podstaty a příslušný věřitelský výbor, zastupující všechny věřitele. Následným novým majitelem se stala mimo jaroměřská společnost, která nám asi před dvěma lety objekt nabídla. S ohledem na devastaci objektu a především nabídkovou cenu, zastupitelstvo celou nabídku odmítlo. Toto rozhodnutí považuji za správné, neboť následná generální oprava by byla obrovsky náročná.


Dalším problémem jsou omezené pracovní příležitosti ve městě, opět především pro mladé po školách.
JK: „Otázka nových nebo volných pracovních příležitostí je především otázkou žití, přežití nebo nepřežití těch, kteří ve společnosti generují finanční prostředky. Město má velmi malé možnosti pomoci právě těmto subjektům a navíc společnost se právě této skupině snaží více a více přitahovat uzdu. Ti, kteří za uzdu tahají, nemají nic společného s jakýmkoliv generováním financí. Oni z toho naopak pouze jenom žijí. Měli by se sem tam podívat na koně, zda vůbec ještě dýchá…

Nicméně i samotné město řeší otázku zaměstnanců, kteří již dosáhli hranice odchodu do důchodu. Této velmi citlivé věci se v současné době věnujeme. Velká armáda mladých lidí v produktivním věku, byť i s vysokoškolským vzděláním, vykonává jakoukoliv práci s ohledem na nutnost alespoň nějakých příjmů. Jsem jednoznačně přesvědčen, že člověk, kterému vznikl nárok na starobní důchod, by měl své místo přenechat těm mladším.


Jana Pustelníková, 23 let, studentka práv: „Vadí mi málo pracovních příležitostí ve městě, pro mě jako budoucí advokátku nebude šance najít si tu uplatnění. Chybí mi tu kino a další kulturní vyžití pro mladé.”
JK: „Já naopak kulturní, sportovní a volnočasové vyžití v našem městě vidím jako obrovské. Nepamatuji se ještě asi před pěti lety, že jsem byl doslova zavalen pozvánkami od nejrůznějších organizací, institucí, spolků a dalších nadšenců. Více než v polovině případů jsem musel pozvání odmítat, neboť absolutně nezbýval čas. Kdo si chce najít své kulturní nebo jiné vyžití, má v našem městě výrazný prostor. V žádném případě neuvažujeme o obnovení činnosti kina. Už před 10 lety byla průměrná návštěvnost minimální. Drtivá většinu našich občanů už v té době dojížděla do Cinestaru v Hradci Králové, což trvá logicky dodnes.”


Jaroslav Volf, 46 let, podnikatel: „Jaroměř trápí špatná dopravní situace, kruhové objezdy jsou věčně ucpané. Zanikly tu firmy, průmysl, s tím souvisí špatná nabídka práce. Za nebezpečnou považuji dopravní situaci u škol bojím se nechat své dítě chodit samotné ze školy. Městu by prospěl obchvat nebo nějaká varianta, jak by se alespoň daly odklonit kamiony. Mohla by se zlepšit podpora podnikatelů, kteří nabízejí práci. A ještě na závěr - nechápu, proč se letos pouť přesunula pod náměstí.”
JK: „Na vše odpověděl v předchozích odstavcích. Z náměstí byla pouť přesunuta pod náměstí z důvodu opakujících se stížností lidí, žijících na náměstí. A protože se opět potvrdilo pravidlo, že nelze vyjít vstříc všem, pokusili jsme se poprvé přesunout pouť pod náměstí. Abych řekl pravdu, tento problém mám v rámci pořadí problémů někde na padesátém místě.”


Iveta Pírková, 23 let, vychovatelka: „Co mi vadí ve městě? Nedávno jsme s přítelem sháněli byt a jsem velice nespokojená s jednáním městského úřadu. Myslím, že kdybych byla na podpoře a měla pět dětí, dostanu byt snadněji. Přístup úřadů k obyvatelům by se měl podle mého názoru zlepšit.”

JK: „Nevím, s kým se paní chtěla bavit a který ze zaměstnanců se s ní nebavil. Pocit, že jsou upřednostňováni sociální slabší je pocit chybný. Přednost nemá nikdo, neboť před více než rokem jsme zastavili přidělování bytů obálkovou metodou, což byla v podstatě jediná varianta, jak získat nájemní byt od města (nepočítám přidělování bytů v rámci pečovatelské služby). Z dnešních 421 bytů jich máme 64 prázdných. Přidělovat je tedy co. Proč nepřidělujeme? Snažíme se alespoň touto miniaturní formou, v době, kdy senátoři a poslanci nepomohou, zamezit přílivu dalších skupin nepřizpůsobivých občanů. Vím, že to není cesta efektivní, ale bránit se chceme a budeme. Doufám, že chybný pocit o přidělování bytů sociálně slabším jsem definitivně zlikvidoval a vytrhl jej i s kořenem. Nikdo se s námi nebavil, pouze nás odkazovali na nabídku na internetových stránkách, která ale není aktualizovaná a tudíž k ničemu. Ve finále máme takový pocit, že jsou upřednostňováni sociálně slabí.

Neměli bychom hovořit o přístupu úřadů k obyvatelům, nýbrž o přístupu konkrétního zaměstnance vůči někomu. Pokud někdo přijde s podnětem, že ten a ten jednal tímto způsobem, snažím se všechny případy řešit. Mnohdy se ukáže chyba na straně občana, mnohdy na straně konkrétního zaměstnance. Diskutovat o přístupu úřadu je ztrátou času. Diskutovat o přístupu konkrétního člověka je smysluplné.

Chápu, že úplně všude, kde pracují lidé, jsou vždy jedinci mimořádně pracovití, kteří jsou skutečnými bojovníky svých zaměstnavatelů. Tato skupina je v drtivé většině skupinou nejmenší. Druhá skupina a současně nejpočetnější je skupinou lidí, kteří si svou práci odvedou, po nové se nepídí, pokud se v jejich blízkosti vyskytuje závan možné další pracovní činnosti, umí se vytratit rychlostí světla. Budiž, alespoň si odvedou svou práci. Poslední skupinou jsou lidé, kterých je více než v té první skupině a naštěstí méně než v té druhé. Říkám jim netáhla. Oni přijdou do práce a z práce odejdou. Tím v podstatě naplní v uvozovkách podmínky dnešního neuvěřitelného zákoníku práce a jsou téměř neodsunutelní. Jejich vyřešení stojí pořádný kýbl energie. Jediným nástrojem, dle mého názoru, mohou být znovuzavedené pracovní knížky. Možná je ale ta skupina natolik velká, že neumožní nikdy v tomto tisíciletí prosazení většinového názoru mezi poslanci a senátory, kteří jsou v první řadě důkladným odrazem předchozích třech skupin zaměstnanců.”


Roman Vršecký, 21 let, zemědělský technik: „Z mého pohledu je Jaroměř mrtvé město. Nic se tu neděje, není kam se jít bavit. Čas od času se tu sice koná nějaká akce jako třeba Sezení v trávě, ale konkrétně pro mojí věkovou kategorii tu nedokážu najít žádné vyžití. Mohla by s tím radnice něco udělat.”
JK: „Jaroměř považuji za město, ve kterém je třeba ještě opravit mnoho nemovitostí, cest, parků, atd. Některá okolní srovnatelná města jsou rychlejší. Musíme si ale všichni uvědomit, že žádné z těchto měst nemá Josefov. Dnes je tato městská část partnerem, který zrovna blahobytu manželského svazku nijak neprospívá. Věřím, že ve vzdálenější budoucnosti tomu bude naopak. Jinak mám pocit, že spíše 21letý pán je daleko více vzdálený životu než naše město.”

10.11.2011 VSTUP DO DISKUSE
SDÍLEJ:
Ilustrační foto.

Nahodil Náchod konečně motory?

Neštěstí na Pražské. Pod koly kamionu zemřela žena
14

Neštěstí na Pražské. Pod koly kamionu zemřela žena

AKTUALIZOVÁNO

Superdebata Deníku: nikdo nechce vládu ANO. Ať už bez Babiše, nebo s ním

/SLEDOVALI JSME ON-LINE, GRAFIKA, VIDEO/ Pouhý den před sněmovními volbami se v redakci Deníku sešla desítka zástupců politických stran při předvolební superdebatě. Na přetřes přišla všeobecně probíraná témata - ať už elektronická evidence tržeb, přijetí eura či přijímání migrantů. Z odpovědí také vyplynulo, že favorit voleb ANO to bude mít v případě výhry s formováním vlády složité. 

Provoz na pěší zóně Kamenice se bude regulovat sloupkem

Náchod - Náchodskou Kamenici, která je označená jako pěší zóna, plní stále více automobilů. Vedení města proto rozhodlo o opětovném nainstalování výsuvného sloupku v místě výjezdu z ulice Kamenice do okružní křižovatky u Itálie.

Dálnice zadarmo? Ministerstvo může rozhodnout v příštím roce

Královéhradecko - Kraj a město se snaží prosadit bezplatné využívání některých úseků dálnic v regionu.

Noční jezdec se posilnil alkoholem. Hlídka ho zastavila poblíž domu

Náchod - Když se čtyřiačtyřicetiletý muž z Náchoda svým Oplem Corsa vracel o půl jedné v noci domů, zastavila ho jen kousek před cílem policejní hlídka pořádkové policie.

Copyright © VLTAVA LABE MEDIA a.s., 2005 - 2017, všechna práva vyhrazena.
Používáme informační servis ČTK. Kontakt na redakci.
Publikování nebo šíření obsahu Denik.cz je bez písemného souhlasu
VLTAVA LABE MEDIA a.s., zakázáno.
Marketingové podmínky. Cookies. Zrušit oznámení