Čtenářka se ptá: Co je lépe si pořídit, kocoura nebo kočku, kvůli značkování a kastraci? A v jakém věku to už lze provést?

Veterinář Tomáš Strnad odpovídá:

Nekastrovaný kocour po dosažení pohlavní dospělosti bude značkovat, je to jeho přirozené chování. Kastrace je v tomto směru vhodným řešením a provádí se zpravidla mezi osmým měsícem a prvním rokem života, v případě potřeby i dříve. Jedná se o jednoduchý, finančně méně náročný zákrok prováděný v celkové anestezii.

U kocoura je vzhledem k anatomickým poměrům vyšší riziko problémů s ucpáním močové trubice při onemocnění dolních cest močových.

U kočky je nástup pohlavního cyklu spojen s projevy říje, trvajícími několik dní až dva týdny, které se pravidelně opakují, s výjimkou zimního klidového období. Projevy říje se mohou ve své intenzitě individuálně lišit, ale často bývají doprovázeny změnou chování a hlučným hlasovým projevem, což může být obtěžující. U kočky přistupujeme ke kastraci od šesti měsíců věku, jedná se o jednoduchý, nicméně oproti kastraci kocoura poněkud náročnější zákrok spojený s otevřením dutiny břišní, tomu odpovídá delší rekonvalescence i o něco vyšší finanční náklady. Kastrace je nejvhodnějším opatřením pro kontrolu reprodukce kočky a pokud je provedena před první říjí, rovněž se snižuje pravděpodobnost vzniku nádorů mléčné žlázy.