Na základě nových znaleckých posudků pětičlenný tým pověřený zastupitelstvem v horizontu čtrnácti dnů přinese výsledky jednání ohledně ceny. „O ceně běloveských lázní budeme i nadále jednat. Nechceme koupit nejdražší park ve střední Evropě," uvedl starosta města Náchoda Jan Birke. K odkoupení celého balíku, obsahujícího mimo jiné stáčírnu a staré lázně, by město rádo přizvalo některého z investorů. Z pěti zájemců se do užšího výběru zatím dostali dva, jeden zahraniční i český.

Možné varianty investorů se různí

I přes plány města na odkoupení lázní je možná široká škála postojů, které mohou investoři zaujmout. Od majitelů mohou jednoduše odkoupit lázně bez jakékoliv spolupráce města. V případě že by chtěli využít možnosti okolní infrastruktury, statut lázeňského města a předkupního práva na dva vrty, mohou město přizvat jako partnera. „Všechny varianty jsou zatím otevřené. Naším jediným cílem je, aby výsledná varianta byla lepší než současný stav. Poté budeme spokojeni," dodal Birke.

Obnovení Idy je zatím ve hvězdách

Náchodská značka minerální vody může pro budoucího provozovatele stáčírny znamenat velký problém. Vzhledem k dlouhým sporům o ochranné známky mezi majiteli Khalifou a Borůvkou a firmou Interfood, bude její obnovení záležitostí dalšího jednání.

I přes většinové nadšení nejen Náchoďáků se však i mezi nimi najdou tací, kteří užitečnosti odkoupení lázní nevěří. „Je to ztracená investice, lidé v dnešní době nemají peníze, a tak sem jezdit nebudou. V Polsku jsou lázně lepší a minerální vodu ani nepotřebujeme," řekl náchodský občan Jiří Renfus. (mon)