Na Jiráskově divadle je to pamětní deska, která bude trvale upozorňovat na život a dílo místního rodáka a známého spisovatele Aloise Jiráska, po němž je pojmenováno i místní divadlo. Všem přítomným život a dílo spisovatele ve stručnosti přiblížil profesor Miloš Zelenka, který se shromažďováním dat o jeho životě a díle již řadu let intenzivně věnuje.

Slavnostní chvíli zpestřily svým vystoupením mažoretky z místního DDM Domino.

Mažoretky ještě po slavnostním odhalení desky za doprovodu dechové hudby z místní ZUŠ zavedly průvodem všechny přítomné účastníky na Komenského náměstí k budově, v níž sídlí knihovna. Tam došlo na odhalení druhé pamětní desky, která je věnována světoznámému spisovateli Egonu Hostovskému, který je též hronovským rodákem.

Po něm je pojmenována i už zmíněná knihovna. Na místě o spisovateli promluvil bývalý ředitel regionálního muzea v Náchodě Václav Sádlo. Ten má život a dílo spisovatele dokonale zmapované, což popsal i ve své knize. Před odhalením ještě zpříjemnil slavnostní chvíli svým zpěvem pěvecký sbor z místní ZUŠ.