Volby do sněmovny začínají za

Nahrávám odpočet ...
VYBRAT REGION
Zavřít mapu

Jiří Wald: Mládnu prostřednictvím biostrojů na kreativitu

Broumov /ROZHOVOR/ - Jiří Wald je velkým propagátorem myšlenek Jana Amose Komenského. Proto se také stal otcem výstavních projektů Orbis Pictus Play. Navíc je v roli úspěšného podnikatele podporuje i jako mecenáš. Díky němu se tento projekt v podobě výstavy Play Broumovsko ocitl i ve východních Čechách.

1.2.2015
SDÍLEJ:

JIŘÍ WALD na snímku s Fontánou z výstavního projektu Orbis Pictus Play. Foto: Archiv Jiřího Walda

Je to skutečně něco unikátního. V industriálních prostorách bývalé přádelny textilky Veba, prodchnutých bohatou minulostí a úspěšnou přítomností, si návštěvníci mohou pohrávat s exponáty, dotýkat se jich, měnit je. Tím se z návštěvníků stávají spolutvůrci. Prostřednictvím hry a myšlení rozvíjejí sami sebe, svou imaginaci, tvořivost a fantazii. Biostrojů na kreativitu, jak jim jejich autoři říkají, jsou zde ukryty desítky. Navíc v jednom potemnělém a jednom prosvětleném labyrintu z 1200 metrů tkanin, na celkové rozloze téměř pěti tisíc metrů čtverečných.

Celá expozice, která bude přístupná už jen do konce února, navazuje na dlouhodobý projekt Jiřího Walda a jeho ženy Radany, jehož výstavní části jsou realizovány podle umělecké koncepce Petra Nikla a ve spolupráci s českými a zahraničními výtvarníky. Během uplynulých patnácti let tuto koncepci interaktivních výstav navštívilo více než tři miliony návštěvníků doma i v zahraničí.

„Je to zážitek, když mohu sledovat, kolik radosti naše výstavy lidem přinášejí. Projekt je radostí i pro mne, mou ženu Radanu i celý realizační tým. Jsme totiž přesvědčeni, že naše interaktivní výstavy rozvíjejí tvůrčí síly lidí, což přispívá ke svobodě jednotlivců i celé společnosti. A o svobodnou společnost svobodných lidí nám jde především," říká Jiří Wald. Sám je dokonce i jedním z autorů exponátů, které nyní na Broumovsko lákají návštěvníky z celé republiky.

Jak jste se vlastně dostal na Broumovsko, abyste právě sem přivezl a podpořil zde projekt Play Broumovsko?
Ten příběh je zcela jednoduchý. Dlouhodobě se svým podnikem podporuji Bussines Leaders Forum, které kdysi dávno spolu s námi zakládal princ Charles. Toto Bussines Leaders Forum nyní vede úplně nová parta mladých lidí, kteří pokračují v programu, který se jmenuje Shadowing Program, neboli Stínování manažerů. Byl jsem jimi požádán, zda-li bych nevyhledal nějaké manažery, kteří by byli ochotni se nechat „stínovat". To znamená zasvěcovat mladé lidi, kteří končí vysokoškolské studium, do praktického života. Slíbil jsem, že je najdu.

Ptal jsem se také pana biskupa Václava Malého, jestli neví o nějakých lidech, kteří vedou eticky své či svěřené podniky. A on mi odpověděl, že skutečně zná jednoho velmi kvalitního člověka z Broumova Jana Školníka z Agentury pro rozvoj Broumovska, a že si myslí, že bych se s ním měl určitě sejít, že by mě možná přivedl k dalším etickým podnikatelům.

Ten druhý moment, který sehrál důležitou roli, byl, že naše rodina má za velmi blízké přátele Irenu Jirků a Jiřího Zochera, a ti jsou oba Broumováci. Lákali nás na Broumovsko už nějakých deset, patnáct let, ale pro nás to bylo vždycky z Prahy strašně daleko. A najednou jsem měl dva silné důvody- navštívit Jana Školníka a s Irenou Jirků a jejím manželem procestovat tamní region.

Tak jsme z toho udělali rodinnou akci a rozjeli jsme se na Broumovsko. Byli jsme tady z toho úplně paf, protože jsme zjistili, že to je prostě jedna z perel České republiky a skutečně jsme si Broumovsko zamilovali.

A jak jste přišel na myšlenku udělat další projekt z cyklu Orbis Pictus Play právě tady?
Kladl jsem si otázku, proč ten kraj neprosperuje, když je tady tolik nádherných věcí, jako například benediktýnský klášter, kostely a další stavby bratrů Dientzenhoferových, a také neuvěřitelná příroda a milí lidé. Hodně jsme se o tom při naší návštěvě bavili a přišli jsme na to, že lidé tady málo spolupracují. A málo se společně radují.

Řekl jsem si, že by celému regionu asi pomohlo, kdybychom zde uspořádali naší interaktivní výstavu. Byl jsem připraven poskytnout tuto výstavu zdarma, ale nebyl zde dostatečně velký a kvalitní výstavní prostor.

Pak přišel, jako „ Deus ex machina" pan Josef Novák z Veby a nabídl pro uspořádání naší výstavy úžasné prostory bývalé přádelny. A pak se přidali i další lidé a podniky a všichni dohromady umožnili tuhle obrovskou věc uskutečnit. Tehdy jsem také dělal takový menší projekt s Proregiony Ctirada Hemelíka, což je organizace, která se snaží stmelovat podnikatele v krajích s prostředím, ve kterém podnikají a žijí.

Měl jsem desítky let v hlavě uložený projekt poznávací soutěže a tady jsem dostal nápad, použít určitou obměnu této soutěže jako doplněk naší výstavy a jako nástroj k zlepšení zdejších poměrů. A právě Proregiony se pro takovou věc moc dobře hodily. Tak jsme se domluvili a projekt Play Broumovsko byl odstartován.

Na podobných výstavách už jste se podíleli. Je to tady v Broumově v tak velkém rozsahu a v podmínkách industriální fabriky ojedinělé?
Co se plochy týče, je to jedna z našich největších výstav. Velikou výstavu jsme měli před třemi lety v rakouském Linci, kde byla plocha asi sedmi tisíc metrů čtverečných. Tady to je asi pět tisíc metrů čtverečných. Takže plošně to tady patří mezi naše největší výstavy.

Co jsme však nikde a nikdy zatím neprožili, to bylo tak úžasné zapálení pro věc. Byla tady obrovská odvaha generálního ředitele Veby pana Josefa Nováka, nadšení jeho lidí a Veba Play týmu, který se na realizaci podílel, a pak lidí z Agentury pro rozvoj Broumovska. To je něco, co jsme dosud opravdu nezažili a pro mě osobně jako pro člověka, který dvacet čtyři let podniká, to je úžasná satisfakce.

Celý svůj podnikatelský život se snažím vysvětlovat lidem, aby nemysleli při podnikání jenom na sebe, ale aby viděli stejnou měrou i své okolí. Když nebudou o okolí pečovat a nebudou se spojovat, nebudou vytvářet důstojné prostředí, prostředí skutečně pro radostné žití, tak to jejich podnikání nebude mít dlouhého trvání. K tomu, aby člověk mohl podnikat, totiž potřebujete i někoho, kdo ty výrobky či služby odebírá a kupuje.

Jak se vám spolupracuje s panem Niklem?
Je to krásná spolupráce. Petr Nikl je nesmírně tvořivý člověk s velikými vědomostmi, s velikými zkušenostmi. Člověk, který je mimořádně citlivý. Mně se s ním spolupracuje moc pěkně. Skutečně já jsem vděčný pánu Bohu, že jsem toho člověka potkal.

Chodíte si třeba i vy sám někdy „hrát" do labyrintu?
Samozřejmě. Výstavy často provázím po celou dobu, chodím a kontroluji, jestli je všechno v pořádku. Samozřejmě při té příležitosti si i hraji, protože mně to přináší obrovskou radost a hlavně mám obrovskou radost, když vidím lidi, jak jsou šťastní a mají z toho také obrovskou radost.

To je něco, co dává člověku sílu realizovat další a další projekty a výstavy, i když nám neustále chybí peníze, a také překonávat i další vlastní problémy, které někdy nejsou jednoduché. Takže hraji si poctivě a mládnu prostřednictvím našich biostrojů na kreativitu.

Co myslíte, že broumovská výstava může Broumovsku přinést?
Tato kulturní akce je skutečně nebývalého rázu. To, že Nadace Karla Janečka společně s naším sdružením Audabiac poskytla na její uspořádání finanční prostředky a umožňuje každému dítěti navštívit výstavu zdarma, to je další velká věc. Víme podle návštěvností, že se to dětem prostě líbí. A nejenom dětem, ale i dospělým. Určitá překážka k návštěvám výstavy, byť malá, ale přesto to nějaké vstupné je, díky této podpoře pro děti úplně odpadá. Školní zájezdy prostě mohou přijet jednou v doprovodu pedagogů zcela zadarmo, což považuji za něco převratného.

V neposlední řadě je tu také ten labyrint, který chceme přihlásit do Guinnesovy knihy rekordů, protože vytvořit někde 1,2 kilometrů dlouhý labyrint z látek, to si myslím, že je unikátní samo o sobě.

Na tom opět vidíte, jak zapracovala tvořivost a tvořivá fantazie. Takhle to funguje: přijdu do továrny, vidím sloupy, jsem v továrně, která vyrábí látky, tak mně to sepne, že bude labyrint z látek. Potřebujeme do podniků, do průmyslu, do škol, prostě všude lidi, kteří mají rozvinutou tvůrčí fantazii a kteří mají vůli a odvahu své nápady realizovat.

Je tento rozvoj kreativity, který má výstava u dětí podporovat, právě důvodem, proč se na podpoře konání výstavy podílí Nadace Karla Janečka a vy a vaše sdružení?
Určitě ano. Finanční podpora, kterou dala Nadace Karla Janečka a kterou skrze občanské sdružení Audabiac dáváme my, zhruba šedesát procent Karel Janeček a čtyřicet procent občanské sdružení Audabiac, je podmíněna tím, že každé dítě z Královéhradecka může jednou zdarma navštívit tuto výstavu.

Jaký máte dojem z výstavy po téměř roce trvání?
Jsem skutečně nadšený. Odhaduji, že do konce února navštíví výstavu kolem čtyřiceti tisíc návštěvníků a to je pro Broumovsko něco zcela mimořádného a zásadního. To, co mi však přináší skutečnou radost, je fakt, že výstavu mohlo navštívit zdarma v doprovodu pedagogů více než deset tisíc dětí z Královéhradeckého kraje. Velikou zásluhu na tom má nejenom již zmíněný finanční dar Nadace Karla Janečka a našeho občanského sdružení Audabiac, ale také obrovská práce Markéty Hanušové z Agentury pro rozvoj Broumovska a jejích obětavých spolupracovníků.

Výstavní projekty Play vychází z vašeho vztahu k myšlenkám Jana Amose Komenského. Proč jste si našel vztah právě k nim a k této osobnosti?
Byl jsem rodiči vychováván v duchu myšlenek Komenského a Komenského nadčasové dílo Labyrint světa a ráj srdce mne oslovilo již v mládí. Trvalo však ještě dlouho, než jsem měl možnost zprostředkovat sílu tohoto díla mnoha dalším lidem z různých koutů světa ať již formou našeho výstavního projektu Orbis Pictus Play anebo naší nakladatelskou činností.

Není příliš podnikatelů, kteří by byli zároveň i tvůrci a takovými mecenáši jako vy. Proč se právě takovým projektům věnujete?
Jako podnikatel prožívám svobodu rozhodování spojenou s velikou odpovědností prakticky každý den. Je to radostný pocit, který bych přál zakusit alespoň na chvíli každému. Být skutečně svobodným, tedy nebýt jen loutkou, kterou vede někdo jiný, vyžaduje odhodlání a odvahu. Cesta ke svobodě je náročná a vyžaduje veliké odříkání. My jsme s manželkou přesvědčení, že je to právě umění, které umožňuje člověku rozvíjet jeho tvůrčí schopnosti, které jsou pro svobodný život člověka i celé společnosti podstatné. Proto jsme již v dávné minulosti nazvali náš projekt Uměním ke svobodě.

Autor: Pavel Bednář

1.2.2015 VSTUP DO DISKUSE
SDÍLEJ:
Ilustrační foto.

Bílé pláště dnes lékaři neobléknou

Ilustrační foto.

V Broumově u nádraží evakuovali desítky lidí a psa. Unikal plyn

Zaměstnavatel neposílal srážky ze mzdy insolvenčnímu správci

Náchodsko - Neobvyklý případ zpronevěry řeší policisté na oddělení hospodářské kriminality v Náchodě.

Cena povinného ručení plíživě stoupá. Pojišťovny na něm tratí

Povinné ručení by mělo podražit. Důvod je prostý, už delší dobu nevydělává a pojišťovny na něm navíc tratí. Kdo zdražení pocítí nejvíce a kdy k němu vlastně dojde, vysvětluje Zbyněk Kuběj, analytik neživotního pojištění Partners.

Machovu zatím chybí forma i štěstí

Náchodsko - O slunečném víkendu se hrálo o další mistrovské body ve fotbalovém Jopeco Okresním přeboru mužů.

Nevěděli, co se šaty, tak je vrátili

Jaroměř, Josefov - Nečekaného překvapení se po pár týdnech dočkali jak vystavovatelé, tak i majitelka odcizených šatů. Před vchodem do objektu Starého špitálu v Josefově, kde se v době 9. do 11. září konala výstava a z něhož zmizely některé vystavované artefakty (tj. zářivky a plesové šaty), se z ničeho nic jednou ráno objevila igelitka. A uvnitř se skrývaly oboje šaty, které kdosi předtím z výstavy odnesl.

Copyright © VLTAVA LABE MEDIA a.s., 2005 - 2017, všechna práva vyhrazena.
Používáme informační servis ČTK. Kontakt na redakci.
Publikování nebo šíření obsahu Denik.cz je bez písemného souhlasu
VLTAVA LABE MEDIA a.s., zakázáno.
Marketingové podmínky. Cookies. Zrušit oznámení