”Celý konkurz je neveřejný a nelze k němu uvést žádné informace. Ani nemohu potvrdit, zda jsem jako předsedkyně konkurzní komise hlasovala pro či proti jmenování paní ředitelky na další šestileté období. Skutečnost, že stávající ředitel není potvrzen ředitelem do dalšího šestiletého období, není ojedinělá ani zcela mimořádná,“ řekla krajská radní pro oblast školství Martina Berdychová.

K poslednímu červenci se Jitka Kočišová loučila s ředitelnou, kde strávila posledních jedenáct let. „Dobrovolně se s těmito prostory v žádném případě neloučím,“ rozhlédla se po místnosti, kterou zdobí desítky kovářských či keramických výrobků prokazujících zručnost místních studentů. V květnu se po skončení funkčního období přihlásila do nového výběrového řízení. „Předpokládala jsem, že když jsem ředitelkou, která nikdy neměla žádný problém se zřizovatelem a můj výkon u konkurzu bude jedinečný, tak mám šanci pokračovat dále v započaté práci. Za celé ředitelské období jsem se nesetkala s žádnou výtkou, nikdy bych nepředpokládala, že paní Berdychová dojde k závěru, že jsem nevhodnou kandidátkou,“ mrzí verdikt Jitku Kočišovou.

„Řeknu to upřímně - počítala jsem s tím, že mě konkurzní komise podpoří. Nechci se chlubit, ale ať mi dali jakoukoliv otázku, tak jsem na všechny znala odpověď - nemohli mne ničím překvapit,“ tvrdí Jitka Kočišová, že předsedkyně komise paní Berdychová neměla sebemenší důvod, aby ji hodila přes palubu.

Hradba mlčení

Důvod, proč byla ředitelka shledána nevhodnou, se ale od náměstkyně pro školství nedozvěděla. Martina Berdychová na opakované dotazy odpovídá, že je vázána mlčenlivostí. „Jednání konkurzní komise na ředitele školy je neveřejné a ani se ten výsledek nijakým způsobem nezdůvodňuje,“ reagovala náměstkyně hejtmana. „Ředitele vybíráme na dobu dalších šesti let. To je asi tak jediné, co vám k tomu mohu říct.“

Na přímé dotazy Deníku, zda zřizovatel školy za poslední roky zjistil nějaké závažné nedostatky v činnosti školy nebo v práci ředitelky a jak vnímala a hodnotila řídící práci Jitky Kočišové Martina Berdychová přímo neodpověděla. „Mohu pouze uvést, že za velmi nešťastné považuji mediálně zveřejňovat hodnocení práce našich ředitelů. To považuji za velmi nekorektní a snižovat se k tomuto kroku nebudu. Práce našich ředitelů si velmi vážím, jejich práce je velmi náročná. Hledám spíše cesty k jejich podpoře,“ uvedla náměstkyně pro školství a zopakovala, že rozhodování jednotlivých členů komise je součástí neveřejného zasedání. „Všichni členové komise podepsali mlčenlivost, což je standardní u všech konkurzů,“ uzavřela Martina Berdychová.

První kolo se odehrálo 19. května, a jelikož oba dva přihlášení kandidáti byli shledáni nevhodnými, tak se 28. července konalo druhé kolo, do něhož se paní Kočišová také přihlásila. „Rozhodla jsem se, že když mi v prvním kole nebylo zdůvodněno, proč jsem byla shledána za nevhodnou uchazečku, tak si dám přihlášku i do toho druhého kola a zkusím to ještě jednou. Už jsem ale nevěřila v objektivnost a spravedlivé ohodnocení některých členů komise a tak jsem se nakonec nezúčastnila,“ dodala Jirka Kočišová.

„Druhé kolo už mělo výsledek. Mohu jen potvrdit, že jsme měli jednoho uchazeče, kterého jsme doporučili a bude to na rozhodnutí rady, která zasedne 10. srpna. Více opravdu nemohu říci,“ uvedla Martina Berdychová.

Stížnost ombudsmanovi

Když rozhodnutí komise Jitka Kočišová rozdýchala, tak se rozhodla sepsat stížnost na průběh řízení a adresovat ji hejtmanovi Jiřímu Štěpánovi. „Dostala jsem odpověď, že komise nic neporušila. Je prý obtížně prokazatelné, že by konkurzní řízení bylo jakkoliv zmařeno, případně účelově zmanipulováno v můj neprospěch,“ dodala Jitka Kočišová, která o pomoc požádala i ombudsmana, kde zmiňuje i věkovou diskriminaci. „Během konkurzního řízení nikdo neměl připomínky k mé předložené koncepci, na všechny otázky jsem odpovídala se znalostí věci, nikdo mi neřekl, že říkám něco špatně. Za jediný důvod mého neúspěchu proto považuji věkovou diskriminaci,“ je přesvědčena 62letá ředitelka.

Stížnost paní Kočišové, že byla při výběrovém řízení věkově diskriminována náměstkyně Berdychová rovněž odmítá. „Rozhodně to není věkem. Jmenovali jsme v minulosti i ředitele, kteří měli nárok na důchod a zastávají funkci ředitele jako například ředitelka Střední odborné školy veterinární Hana Rubáčková, kterou jsme do funkce potvrdili,“ říká náměstkyně pro školství.

Jitka Kočišová by se ráda dočkala pomoci v podobě zbavení mlčenlivosti členů komise - hlavně těch, kteří ji označili za nevhodnou, aby mohli veřejně zdůvodnit, proč se jim jevila jako nevhodný kandidát. Tuto kompetenci by měla mít krajská rada.

Čeká na vysvětlení

„Za výsledky své práce jsem byla zřizovatelem vždy pravidelně velmi dobře hodnocena. Dle mého názoru by tedy zástupce zřizovatele, náměstkyně pro oblast školství paní Berdychová, která mou řídící práci průběžně sledovala, kontrolovala a hodnotila, by měla být schopna a ochotna vysvětlit, i mimo právní rámec, proč jsem se stala nevhodným kandidátem na pozici ředitelky pro další období,“ uzavřela.

Jiří Řezník