Proč jste se rozhodli uvítat americký konvoj?
Valná část občanů České republiky vnímá naše členství v Severoatlantické alianci jako záruku naší bezpečnosti. V dnešní vyhrocené době, kdy Putinovské Rusko chřastí zbraněmi a zcela otevřeně ohrožuje vojenskou silou své sousedy je o to důležitější naše pevné spojenectví v rámci NATO. Spojené státy americké jsou naším silným partnerem a je zcela logické, že se účastní cvičení v Evropě na území koaličních partnerů.

Vnímáme průjezd relativně velmi malé americké vojenské kolony spojeneckými státy jako demonstraci sounáležitosti a vyjádření morální i vojenské podpory svým partnerům. Spojenečtí vojáci si zaslouží při této dlouhé cestě důstojné přivítání a ne házení rajčaty, vajíčky a dokonce snad i „molotovovými koktejly", jak píšou odpůrci NATO, komunisté i pravicoví extrémisté, kteří se houfují na sociálních sítích a vyhrožují blokádami průjezdu kolony Českou republikou. To nemůže mlčící většina rozumných spoluobčanů dopustit. Byla by to mezinárodní ostuda, která by nás dlouhodobě v očích západní Evropy i ve Spojených státech amerických zdiskreditovala.

Přijdeme na všechna místa, kde by se mohli fanatičtí odpůrci USA a NATO pokusit konvoj zablokovat, abychom zde demonstrovali naše přátelství ke spojencům.

Kde budete konvoj vítat?
Náchod je jedno ze třech hraničních přechodů (Harrachov, Náchod, Bohumín) kudy vjedou američtí Dragouni do naší země. Plánujeme je přivítat již přímo na hranicích v Náchodě - Bělovsi a dále na několika místech podél trasy průjezdu Náchodem (kruhové objezdy u Kauflandu, u vlakového nádraží, u Slávie). To jsou všechno místa, na kterých jednak kolona zpomalí, a právě zde by mohlo dojít k nějakým pokusům konvoj zastavit.

Spoléháme samozřejmě na dobrou práci Městské policie a Policie ČR, která by měla zajistit jednak bezpečný průjezd kolony Náchodem a též zamezit případným pokusům vyvolat konflikt s americkými vojáky.

Předpokládáme, že konvoj je pro Náchoďáky a lidi z okolí velmi atraktivní příležitostí vidět bojovou techniku US Army i samotné vojáky. Možná je uvidí jednou za život! Doufáme a přejeme si, aby přišlo hodně lidí. Jejich počet si naprosto netroufám odhadovat. Snad stovky, i víc.

Připravujete k té příležitosti něco zvláštního?
Samozřejmě bychom rádi dali najevo naše přátelství tím, že dragounům podáme ruce a nabídneme jim i v USA známé pivo Primátor. Žádnou jinou „atrakci" nechystáme. Samozřejmě předpokládáme mnoho vlajek Spojených států amerických i vlajek Severoatlantické aliance, naše státní vlajky. Možná nějaký vítací transparent oživí průjezd městem.

Kolik lidí očekáváte, že na vítání nebo podívání se v Náchodě přijde?
Pro tuto akci jsme spustili na sociální síti Facebook událost, na které zveme spoluobčany k přivítání Dragounů. V současné době se k naší události k účasti hlásí přes 900 lidí (stav v pátek, pozn. red.), fyzickou účast potvrzují téměř dvě stovky lidí. Někteří přijdou osobně, někteří akci podporují virtuálně.

Máme informace od kolegů, kteří stejně jako my zde v Náchodě pořádají zcela spontánně podobná shromáždění, že se k nám připojí i lidé ze širokého okolí kudy kolona nepojede. Bylo by velmi milé, kdyby účast byla vysoká, abychom se nenechali zahanbit před Litevci, Lotyši a Poláky, kteří jak dokumentují fotky a reportáže televizních štábů, vítali a vítají konvoj velmi radostně a ve velikém počtu.

Co říkáte na reakce, které průjezd konvoje mezi českou veřejností vzbuzuje?
Podle průzkumů, které provádějí různá média, jsou většinou reakce lidí kladné a pozitivní, s průjezdem kolony a demonstrací spojenectví nemají problém. Z toho mám velkou radost. Je nás mnoho, hlavně pamětníků událostí roku 1968 a následné více než dvacetileté okupace naší země armádou Sovětského svazu, kteří jsme rádi, že americkou armádu v ČR uvidíme. Samozřejmě komunisté, lidi kolem skupiny NE základnám, lidé ze skupiny soudruha Jiřího Vyvadila (Přátelé Ruska v ČR), různí pravicoví extrémisté naslouchající hlasu Petra Hájka bývalého poradce prezidenta V. Klause a mnozí další extrémisté, se snaží využít této akce k šíření protiamerických nálad, pokoušejí se burcovat k nepokojům a demonstracím. Do jaké míry se jim to povede, záhy uvidíme.

Pro nás je nejdůležitější, že se USA nestaví zády k vojenskému nebezpečí, které nám hrozí z východu z Putinovského Ruska a demonstrují průjezdem kolony naši jednotu v NATO. To není demonstrace vojenské síly! To je demonstrace přátelství a dobrovolného spojenectví! Nechceme, aby se opakoval další Krym nebo válka na Ukrajině, kterou jednoznačně inicioval Kreml.