Památník Josefa Škvoreckého na Staroměstském hřbitově v Náchodě.A právě tam, na hrobě jeho rodičů byl v dubnu loňského roku odhalený památník v podobě otevřené knihy s daty Josefa Škvoreckého. Autorem pomníku je Luboš Mědílek z Řešetovy Lhoty. „Dnešek je jednou z příležitostí, jak chceme slavnému rodákovi vzdát hold," řekl tehdy při odhalení pomníku starosta Náchoda Jan Birke a poděkoval člence městského zastupitelstva Věře Vlčkové, která s nápadem na zhotovení pomníku vedení města oslovila.

V městské knihovně v půjčovně v přízemí je stálý „koutek Josefa Škvoreckého" s bustou od Jindřicha Roubíčka. Ten svou práci na bystě započal už před zhruba šestnácti lety, při návštěvě Josefa Škvoreckého ve vlasti a rodném městě. Ze svého náročného a nabitého programu vyšetřil spisovatel čas a postál umělci a současně i příteli sochařovi modelem.

„Měl jsem to štěstí, že jsem začátek tvorby mohl dělat přímo podle něho, poté jsem si pořídil důkladnou kvalitní fotodokumentaci a hlavu dodělával podle obrázků," informoval Jindřich Roubíček před třemi lety, kdy bystu dokončoval.

„Měli jsme k tomu účelu propůjčenou místnost v divadle, aby Škvoreckého nezdržovaly a neunavovaly přesuny do mého vzdáleného ateliéru, a v průběhu tvorby jsme oživovali společné vzpomínky z minulosti," rozpomenul se sochař a dodal, že vytvořit tuto bystu bylo jeho velkým přáním nejen proto, že byl spisovatel náchodským rodákem, ale i světovou osobností.Sochař Jindřich Roubíček dokončil bystu Josefa Škvoreckého.

Nejvýraznějším a nepřehlédnutelným počinem, který připomene Škvoreckého i všem turistům a návštěvníkům centra města, je socha spisovatele v nadživotní velikosti, sedícího na lavičce ve svém typickém posedu a s lehkým úsměvem na rtech. Zhotovil ji sochař Josef Faltus ze Záryb u Kostelce nad Labem.

Předlohou se umělcovi stala fotografie pořízená v 80. letech ve Varšavě, na které je spisovatel ve věku přibližně šedesáti let zachycený spolu s s muzikologem, publicistou a překladatelem Lubomírem Dorůžkou. „Zkoumal jsem ale více Škvoreckého fotografií z různých období, četl jsem například Zbabělce, dostával jsem se do atmosféry," uvedl v květnu při odhalení sochy Josef Faltus.

Lavička, na kterou může kdokoliv usednout a vyfotografovat se spolu se spisovatelem, stála radnici 817 tisíc korun.