„Radioaktivita nebyla měřením potvrzena. Na místo se dostavili také dva chemici z Institutu ochrany obyvatelstva z Lázní Bohdaneč, kteří znovu provedli měření s negativními hodnotami a odebrali vzorky z nalezených látek. Čtyři osoby, které přišly do kontaktu s látkou, byly pro jistotu odeslány na kontrolní vyšetření do fakultní nemocnice. Pravděpodobně se jednalo o prošlou profylakční látku," uvedla Anna Kuthanová z Hasičského záchranného sboru Královéhradeckého kraje.

O události byly informovány Orgány životního prostředí, Státní úřad pro jadernou bezpečnost.