Do letošního ročníku se zapojilo 24 projektů, z nichž 12 vybrala odborná porota do finálového kola. Projekty se utkaly o vítězství ve čtyřech kategoriích - Volná krajina, Zastavěná území, Pracovní prostředí a Náš domov. Navíc se všichni finalisté zapojili do veřejného hlasování o Cenu sympatie. Tu si odnesl právě Ptačí park Josefovské louky, který získal 40 % všech hlasů - v součtu 4393 z celkových 10 721.

„Josefovské louky jsou asi největší projekt obnovy mokřadů u nás. Inspirativní je i vícezdrojové financování včetně veřejné sbírky,“ říká odborný porotce soutěže Vlastimil Karlík.

Hlasující ocenili oživení sto let starého závlahového systému, který fungoval na Metuji na začátku 20. století pro zvýšení výnosu tehdejších luk. Hradítka a stavítka dnes opět slouží pro regulaci přítoku vody. V současnosti je ale hlavním cílem podpora výskytu mokřadních ptáků. Zadržování vody na Josefovských loukách zároveň pozitivně ovlivňuje místní mikroklima a pomáhá předejít povodním na toku Metuje a Labe.

Jiří Řezník