Jak to bylo v té době s dílem Josef Škvoreckého u nás? V příloze Lidových novin Orientace v sobotu 3. prosince (2011) vyšel obsáhlý, zasvěcený článek historiků Pavlíny a Petra Kourových k 40. výročí založení exilového nakladatelství manželů Škvoreckých Sixty-Eight Publishers. Text mne zaujal a rád bych k němu doplnil, jak jsme tuto činnost vnímali v „normalizačním období“ v rodném městě Josefa Škvoreckého.

S datem 1. dubna 1970 přišel do středních škol z Krajského pedagogického ústavu v Hradci Králové dopis, v němž byl citován přípis z Prahy: „Na základě rozhodnutí ministerstva školství a po dohodě se Státním pedagogickým nakladatelstvím a autorem osnov literární výchovy provádí se úprava v osnovách českého jazyka a literatury /…/ v tom smyslu, že se /…/ vypouštějí tato jména: Solženicyn, Škvorecký, Mňačko, Havel, I. Klíma, P. Kohout, Fr. Pavlíček, M. Kundera.“

To už jsem měl tyto autory ve své maturitní třídě probrané. Dilema, zda i přesto Škvoreckého v Náchodě studentům připomínat, mi „soudruzi“ zjednodušili tím, že jsem už 1. září 1970 na gymnáziu nemohl učit. Byl jsem pak překládán po učňovských školách (tam se zájem o četbu a autory nepředpokládal) a v prosinci 1974 jsem dostal výpověď se zdůvodněním, že „není záruka, že Vaše působení na mládež by ji politicky negativně neovlivňovalo“.

Od jara 1975 jsem pak pracoval jako dělník v nepřetržitém provoze náchodské teplárny. Ve čtvrtek 1. července 1976, měl jsem před odpolední směnou, za mnou kolem poledne přijeli dva páni v civilu (patnáctiletá dcera je hned odhadla „na fízláky“), odvezli mne na náchodskou policejní služebnu a tam se mne dotazovali, znám-li spisovatele Škvoreckého.

Popravdě jsem odpověděl, že osobně ne (seznámili jsme se až na jaře 1990), ale jako spisovatele samozřejmě ano. Pozastavili se nad tím „samozřejmě“, a tak jsem jim musel vysvětlit, že pedagog češtinář, navíc v Náchodě, nemůže autora neznat. V učebnici Rukověť české a slovenské literatury od roku 1918 (SPN Praha 1968, s. 184) je přece Škvorecký uveden, je tam mezi Bohumilem Hrabalem a Milanem Kunderou. Pak „pánové“ vytáhli torontské vydání Miráklu a ptali se mne, zda jsem jej četl nebo viděl. Prohlásil jsem, že znám jen to, co vyšlo tady do roku 1969, ale že bych si to, co mi ukazují, docela rád přečetl. To mi ovšem neumožnili.

Do teplárny na odpolední směnu jsem dorazil na poslední chvíli a první cesta byla za bývalým žákem ing. Čejpem, aby bez odkladu informoval o mém výslechu prof. Vojtěchovského. Měl jsem totiž nedlouho před tím tu knížku od něho na krátko zapůjčenou. Neptal jsem se ho, jak ke knížce přišel, od koho ji má on. To bylo lepší nevědět. Ing. Čejp ještě to odpoledne za ním zajel do Stárkova na chalupu a na věc ho upozornil. Na výslech, který ho neminul, se tak mohl připravit. (Vojtěchovský byl kdysi jediný angličtinář na gymnáziu a Škvoreckého učil.)

Vyslýchán byl také PhDr. Karel Červinka, který v té době už také nesměl učit, a možná ještě někdo další. Patrně se někdo někde někomu pochlubil, že Mirákl četl a nějaké „ouško“ to zaslechlo. Velké komplikace totiž začaly Liboru Volnému, úředníku z banky, který se s Josefem Škvoreckým znal už od klukovských let, byl s ním asi i v písemném styku a řadu knížek z Toronta měl. Tomu poradil nějaký známý z StB, že se „zachrání“, když odevzdá nějaké výtisky „dobrovolně“ na policii, což Libor udělal.

Brzy na to jsem na náměstí u pošty potkal kolegu Španiela. Když jsem mu řekl o té „návštěvě“, zbledl jako stěna. Po letech mi řekl, že si „s Josefem dopisoval“, a pokud se knížek týká, zprostředkovávala mu je tehdy nějaká známá žijící v emigraci v Rakousku. V obavách pak prý také i cosi spálil. K výslechu ho naštěstí tenkrát nevolali. Šli zřejmě po češtinářích z gymnázia. Prof. Španiel byl výtvarník a přišel učit na náchodské gymnázium až v roce 1972. Že ho však také sledují, to mu prý sdělil „důvěrně“ jeden „příslušník“ ve vinárně Slovan na záchodě.

Informace o práci manželů Škvoreckých k nám tehdy přicházely, něco z jejich knih také. A zase připomínám těm, kdo na dnešku vidí jen chyby a potměšile ptají, zda tenkrát „bylo všechno špatné“: Doba byla zlá ve své podstatě, v tom, že bylo např. možné (a nikdo se nad tím tehdy nepozastavoval) vyslýchat na policii někoho, zda si s někým píše, zda četl tu či onu knížku, zda zná toho či onoho autora. To je dnes naprosto nemyslitelné.

„Torontské“ knížky vydávané „u Škvoreckých“ byly i u nás jistou posilou, ale i příčinou řady těžkostí.

Aleš Fetters