Informace o sociálních službách doplňují fotografie města, které se pyšní přízviskem Český Betlém.

„Kalendář je netradiční prezentací sociálních služeb a má zvýšit povědomí o těchto službách, nejen u potenciálních uživatelů, ale také u lékařů a těch, kteří o sociálních službách rozhodují. Výtisk tak obdrželi návštěvníci Klubu seniorů, poskytovatelé, zastupitelé města a starostové obcí v regionu,“ říká Jiří Zeman z odboru sociálních věcí MěÚ Nové Město nad Metují, a dodává, že několik desítek kalendářů bylo distribuováno občanům města na veřejných místech.

Kalendář „Nové Město nad Metují - sociální služby a služby související“ byl vydán v rámci projektu Rozvoj dostupnosti a kvality sociálních služeb v Královéhradeckém kraji. Je součástí informační kampaně, kde doplňuje tradiční informační kanály, jako je internet, letáky a přímé setkávání s odbornou i laickou veřejností. „Cílem této kampaně je zvýšit přehled občanů o dostupné pomoci a o možnosti vyjadřovat své názory a potřeby v rámci procesu plánování sociálních služeb,“ vysvětluje Jiří Zeman.

Vydání kalendáře bylo financováno z prostředků Evropské unie prostřednictvím Operačního programu lidské zdroje a zaměstnanost.