Díky finanční podpoře ve výši 70 tisíc korun poskytnuté od Nadace Partnerství a Střediska ekologické výchovy Sever, mohli školáci v průběhu minulého školního roku upravit chátrající obecní park u fotbalového hřiště a navíc vysadit vedle školy keltský stromový kalendář.

Zasadili stromy

Zakončení projektu se zúčastnila řada hostů, přesněji zástupci Severu a Nadace Partnerství. Podívat se přijel i Tsutomu Otsubo, prezident společnosti Toyota Motor Czech, která je generálním partnerem programu Škola pro udržitelný život, v rámci něhož zmíněná akce probíhala.


„Na realizaci projektu se podílela škola ve spolupráci s obcí. V parku jsme vytrhali staré tůje a zasadili spoustu nové zeleně. Zaměstnanci úřadu zde umístili nové lavičky. Na keltském stromovém kalendáři vedle školy, který je veřejnosti volně přístupný, pak pracovali žáci sami. Kromě vysázení stromů zde došlo navíc i k vytvoření pohřebiště odpadků. Z informačních tabulek se lidé dozvědí, zda a za jak dlouho se určitý odpad odhozený do přírody rozloží,“ popsala průběh projektu ředitelka školy Helena Martincová. Doplnila, že keltský kalendář má ještě několik nedodělků. Pokud se podaří získat finance, měly by být odstraněny v příštím roce.

Info v angličtině

„Jsme rádi, že keltský kalendář u školy máme. Místo už není aspoň tak pusté,“ pochvalovaly si žákyně Tereza Laslettová a Martina Bartoňová.
Zástupci Nadace Partnerství, Severu i ředitel Toyoty si upravené prostory mohli v pondělí v klidu prohlédnout. Došlo i k zasazení dalších stromů do keltského kalendáře. Vzácným hostům poté byla ukázána i další místa, která se žákům v rámci programu Škola pro udržitelný život podařila upravit v minulosti. Návštěva tak zhlédla studánku pod Borem, obnovenou část náměstí či opravený pomník padlých v první světové válce. Informace k jednotlivým projektům podávali hostům sami žáci, a to v anglickém jazyce.