Ty se na oddělení nakoupí z výtěžku z prodeje kalendáře na příští rok s veselými dětskými obrázky na téma nemocnice.

Kalendář vymyslela Petra Hvězdová z Náchoda a jeho vydání zaštítilo náchodské Středisko volného času Déčko. Lidé, kteří si kalendář zakoupili, může hřát stejně jako ji pocit, že pomáhají dobré věci. Hodně si jich nakoupily i některé firmy.

„Zpočátku jsem si říkala, že úspěch bude, když se prodá dvě stě kalendářů z tří set vydaných. Mám radost, že nakonec to takhle dopadlo a všechny kalendáře jsou pryč. Bylo to však hodně náročné všechno kolem toho zařídit a obstarat a nakonec i oslovovat zájemce. Jsem však ráda, že to splní účel," říká Petra Hvězdová.

Pomohli všichni. Od sponzorů po grafika

Aby vůbec kalendář spatřil světlo světa, tomu pomohli sponzoři, kteří zaplatili jeho vydání. A také grafik, který svou práci odvedl bez nároku na honorář. Díky tomu může být částka 80 korun za každý jeden prodaný kalendář v plné výši použita na nákup hraček.

„Velké díky patří všem, sponzorům, lidem, kteří mi pomáhali a také těm, kteří si kalendáře koupili," dodává Petra Hvězdová.

Pro vytvoření dětských obrázků do kalendáře oslovila několik dětí v rozmezí čtyř až devíti let. Každé nakreslilo, co si představilo pod pojmem nemocnice. Některé sanitku, jiné pacienty. Na nápad Petra Hvězdová přišla, když přemýšlela, co by pro malé pacienty udělala, aby je to potěšilo a zároveň z toho byl užitek. Dumala o tom od té doby, co se začala scházet s matkami, které jí pověděly, jak hračky na oddělení hospitalizované děti příjemně zabaví. A jednou večer, když se podívala na kalendář, do kterého si psala poznámky, ji to napadlo.

Prodej kalendáře povolil Krajským úřadem Královéhradeckého kraje a to formou veřejné sbírky.

Mediálním partnerem kalendáře je Náchodský deník.