Jiráskova chata Dobrošov
od 16.30 hodin soutěže, žonglérské workshopy, čarodějnické účesy pro děti, omyvatelné tetování na tělo, lanové hrátky pro děti a mládež, jízda na koni, ukázka výcviky psů, pálení velké vatry a čarodějnice, hudební skupina Elka a ohnivá show

Autobusové spojení Dobrošov
16.00 Odjezd z autobusového nádraží Náchod
(autobusové nádraží stanoviště Z1 – zastávka u nemocnice – Dobrošov)
19.45 Odjezd z Dobrošova, 23.00 Odjezd z Dobrošova

Sportovní bar Plechovka Náchod
od 17 hodin grilování klobás, masa a žebírek, hudební doprovod zajistí Vertigo sakulente.

Čarodějnice v knihovně Nové Město nad Metují
od 18 hodin tradiční akce pro děti a jejich rodiče na knihovní zahradě. Soutěže, zábava, opékání.

Pálení čarodějnic na Rozkoši
od 15 hodin program, zahraje skupina Maxíci a Jan Bendig ze Superstar, diskotéka, pouťové atrakce.

Velké Poříčí
Průvod čarodějnic, čarodějů – sraz v 19:30 hodin na rohu náměstí u potravin, s sebou košťata, lampióny a vše co dělá rámus – řehtačky, plechové krabičky s kamením apod. Ukončení průvodu u hasičské zbrojnice, následovat bude zapálení velkého ohně

Čarodějný Broďák
od 16 hodin odpoledne plné her, kouzel, čarodějných rejů a sladkých odměn pro děti, velký čarodějný oheň. Kdo přijde v masce čaroděje či čarodějnice, má vstup zdarma. Večer bude hrát skupina Nanovor.

Pálení čarodějnic v Hořičkách
Sraz účastníků lampionového průvodu dětí a masek je v 17:45 hod u obecního úřadu, následuje odchod ke sportovnímu hřišti, stavění májky, opékání párků a pohoštění dětí, zapálení čarodějnické vatry, hudba a volná zábava. Tradiční občerstvení je zajištěno.

Pálení čarodějnic ve Stolíně
od 19 hodin lampionový průvod z návsi ve Stolíně. Masky jsou vítány. Poté bude u zbrojnice zapálen oheň. Drobné občerstvení zajištěno.

Čarodějnický rej v Broumově
od 16.30 hodin čarodějnický slet v Ulitě poté odchod na dětské hřiště a zapálení vatry. Doprovodný program: Kóči ze Sudet, ZUŠ, Hip Hop z Ulity, freerunová akrobatická skupina Flow Vision.

Pálení čarodějnic v Teplicích nad Metují
Od 16 hodin v lesoparku naproti poště vystoupení dětí z MŠ, kouzelník, soutěže pro děti, koncert skupiny Repete, projížďky v kočáře. Masky vítány.

Suchý Důl
Čarodějnický lampionový průvod a rej čarodějnic od 16 na hřišti.

Pálení čarodějnic v Hejtmánkovicích
Slet v 18 u OÚ, odlet na místní hřiště, vatra a zábavný program.

Slet čarodějnic v Křinicích
od 19 hodin na hřišti

Josefovské čarování aneb Oslava jara
Bastion I, Pevnost Josefov, 13 – 17 hodin čarodějné dílničky. 15 – 18 hodin Po stopách tajemných bytostí Jaroměřska (hra v podzemí i nad zemí).