„Cílem kampaně je informovat a upozornit na sociální a ekonomické problémy, se kterými se lidé v chudých zemích potýkají. Upozornit například na to, že každých pět vteřin zemře dítě kvůli podvýživě – ročně více než 6 milionů nebo že více než 1 miliarda lidí nemá přístup k pitné vodě. Zájemcům můžeme také poradit, jak mohou v této situaci pomoci,“ vysvětlila koordinátorka akce Adéla Nosková z Nového Města nad Metují.


U informačního stánku, který po celý středeční den stál na Karlově náměstí, mohli kolemjdoucí získat letáky neziskových organizací a materiály o problémech chudých zemí. Také si mohli osobně vyzkoušet výrobu tradičních keňských šperků nebo prohlédnout výstavu fotografií z projektu Rekonstrukce nemocnice v Keni.


„Akce je součástí celosvětové demonstrace Stand up and Speak out – Vstaň a promluv, jež se snaží upozornit na tíživou situaci v rozvojových zemích. Účastníci kampaně se zároveň snaží o překonání loňského rekordu zapsaného v Guinessově knize rekordů, kdy v jeden den symbolicky „povstalo“ proti chudobě více než 20 milionů lidí,“ dodala Adéla Nosková.