Například v Machově však letos opět není největším úkolem investovat, ale spíše pokračovat v oddlužování obce. Městys musí totiž určitým subjektům dodat další část splátky, která je tentokrát vyšší než čtyři miliony korun. Tyto výdaje, na které dvěma miliony již přispěl Královéhradecký kraj, obec samozřejmě zatíží. Realizace některých plánovaných investičních akcí proto bude mimo jiné záviset i na tom, kolik se podaří sehnat finančních prostředků z jiných zdrojů. Podle slov starosty Jiřího Krtičky by například zhruba do dubna měla být dokončena projektová dokumentace pro územní rozhodnutí na další etapu kanalizace obce. „Na dokumentaci nám opět přislíbil přispět Královéhradecký kraj, a to z dotačního titulu Rozvoj infrastruktury v oblasti vodního hospodářství. Pokud se nám od kraje podaří následně získat ještě další příspěvek, chtěli bychom nechat zpracovat také dokumentaci pro stavební řízení. V roce 2009 bychom tak už mohli žádat o prostředky z Evropské unie na samotnou výstavbu. Kanalizace by se realizovala po celé Machovské Lhotě i po dalších neodkanalizovaných úsecích v Machově a Nízké Srbské,“ informoval nás Jiří Krtička. Kromě zmíněného by městys letos rád investoval také do údržby místních komunikací. Opravy by se možná mohla dočkat i podlaha ve zdejší tělocvičně, která je v dezolátním stavu a v objektu se kvůli tomu skrz parkety práší. „Na opravu budeme také žádat o grant. Pokud seženeme více peněz, chtěli bychom v tělocvičně zřídit i cvičnou horolezeckou stěnu (na snímku),“ sdělil další z plánů machovský starosta Jiří Krtička.