Vybírání finančních prostředků na opravu zmíněného objektu schválilo zastupitelstvo Žďáru nad Metují, do jehož katastru Ostaš spadá, v dubnu před dvěma lety, a to i přesto, že kaple není ve vlastnictví obce.


„Sbírka probíhala od 11. června do 15. září roku 2005. Peníze byly vybírány v hotovosti, a to prostřednictvím pokladničky umístěné přímo v kapli. Větší finanční dary se pak přijímaly na zvlášním účtu sbírky,“ informovala pracovnice žďárského obecního úřadu Jitka Pohnerová. „Celkový čistý výtěžek činil k 31. červenci 2007 přesně 42 662,24 korun,“ doplnila .

Opravy pokračují

Samotná rekonstrukce kaple, na níž přispěly částkou ve výši 50 tisíc korun také Lesy ČR, odstartovala během letošních letních prázdninových měsíců. Díky sbírce mohla být provedena demontáž stávající eternitové krytiny, oprava a výměna dřevěných prvků krovů a bednění i renovace říms. „Dále došlo i k opravě a provedení fasády pilířů a celé přední stěny zdiva a k renovaci nápisů kamenných desek. Práce dosud přišly na 92 662 korun,“ uvedla Pohnerová. Rekonstrukce kaple na Ostaši pokračuje a její majitel shání finance, aby mohla být kompletně dokončena.


Usiluje prý také o uznání kaple za kulturní památku. V takovém případě by totiž mohl čerpat finanční prostředky z dotací, které jsou určeny právě pro opravy kulturních památek. „Na kapli by se měla nyní ještě položit nová střešní krytina a doopravit její interiér,“ sdělil starosta Šubíř.