Až vám u dveří zazvoní skupinka tříkrálových koledníků, nemusíte je odmítat, nežebrají, ale dávají příležitost podat pomocnou ruku potřebným. Za obdržený dar napíší koledníci posvěcenou křídou nade dveře známé K+M+B+2015. Zkratka se vykládá jako iniciály Tří králů, ovšem původní text zní „Christus mansionem benedicat Kristus ať obydlí žehná".

Tříkrálová sbírka probíhá v náchodském regionu od úterý 6. do neděle 11. ledna. Ve většině měst ale vyjdou koledníci do ulic o nadcházejícím víkendu.

I v tomto případě je ale dobré být ostražití. Na požádání proto opravdoví koledníci nebo jejich doprovod předloží průkaz a musí mít úředně zapečetěnou kasičku. V opačném případě by se mohlo jednat o podvodníky, kteří se jen za Tři krále vydávají a dar by skončil v jejich kapsách.