Otevřené dveře škol právě startují

Většina škol otevřela své dveře zájemcům o studium ke konci loňského roku. Některé z nich ale nabízejí příležitost prohlédnout si školu a její nabídku také nyní v lednu.

Jednou z nich je Jiráskovo gymnázium v Náchodě, které nabízí všeobecné vzdělání a přípravu na další studium na vysoké škole nejen pro žáky končící povinnou školní docházku, ale i pro talentované jedince, kteří končí výuku v páté třídě základní školy.

Jiráskovo gymnázium otevře své dveře už zítra, ve čtvrtek 15. ledna v 15.30 hodin.

Dalším místem, kde si bude možné prohlédnout budovu školy a její pracoviště, je Střední průmyslová škola, střední odborná škola a střední odborné učiliště v Novém Městě nad Metují. Ta zve k prohlídce všechny zájemce o studium strojírenství, informační technologie, lycea, mechaniky a elektroniky a gastronomických oborů. Škola nabízí také učební obory obráběč kovů, karosář, elektrikář, truhlář, kuchař a další dělnické obory.

Své dveře otevře škola tento pátek 16. ledna od 8.00 do 15.00 hodin.

V pátek 16.ledna od 8.00 do 17.00 hodin a v sobotu 17.ledna od 9.00 do 12.00 hodin otevře dveře také soukromá střední škola rodinného typu Academia Mercurii. Ta nabízí studijní obory cestovní ruch, ekonomické lyceum, gymnázium a pomaturitní studium.

Zájemci o stavební obory pak mohou za týden ve středu 21. ledna navštívit od 14.00 do 18.00 hodin Vyšší odbornou školu stavební a Střední průmyslovou školu stavební v Náchodě. Tato škola nabízí nejen středoškolské vzdělání zaměřené na stavebnictví, ale také řadu učebních oborů zaměřených na stavitelství.

Hlavní náplní je ekonomika

Ve čtvrtek 22. ledna otevře dveře také od 10.00 do 17.00 hodin Obchodní akademie v Náchodě.

Studium na této škole je zaměřeno na podnikání, kde je hlavní náplní ekonomika, účetnictví, marketing a management. Dále na této škole vyučována informační technologie, jako je tvorba webových stránek, počítačových animací, grafiky a dalších oborů ze světa počítačů.

Novinkou je zahraniční obchod a cestovní ruch. Náplní tohoto studia je ekonomika českého a zahraničního obchodu, zahraniční management, hospodářský zeměpis, multikulturní přehled v evropském a světovém kontextu a výuka cizích jazyků.