Zdravotníci z ARO se starají o to, aby u pacientů udrželi či obnovili jejich základní životní funkce. Také zajišťují narkózu a sledují všechny základní životní funkce během operací. „Říká se, a je to pravda, že není malá a velká operace. Zajištění musí být stejné u operace trvající deset minut jako u operace, která trvá dvanáct hodin," říká primář ARO Antonín Housa.

Včera na oddělení ARO uspořádali den otevřených dveří. Zachraňují a pečují tady o pacienty, u nichž dochází či došlo třeba k selhání dýchání, srdečním obtížím, stavu bezvědomí. A to u pacientů po úrazech, otravě, nemocných se srdcem či po těžkých epileptických záchvatech. Sledují tady také pacienty po operacích v umělém spánku.

Přístroje pomohou, ale záleží na lidech

Na pomoc mají kupu špičkových moderních přístrojů, které ukazují tep, tlak, EKG či okysličení krve nejen na monitorech u pacientova lůžka, ale údaje okamžitě hlásí i sestřičkám na sesterně. Slouží tady i přístroj umožňující čistit krev pacienta, pokud mu selhávají ledviny, nebo přístroj s jehož pomocí lze za pomoci podtlaku urychlovat hojení rán.

Je to však především tým lékařů a zdravotních sestřiček, jež navíc umí všechny přístroje obsluhovat a ke všem pacientům laskavě a odborně přistupovat, kteří se pacientům snaží poskytnout co je v jejich silách a co nejlépe.

„Tady se člověk stále setkává se situacemi, které musí řešit, musí improvizovat, musí přemýšlet, není to rutina. Každý pacient je navíc osobnost a nic se neděje standardně. Je to různorodá práce, a to mě baví," říká sestřička Lucie Křepelková. Také další sestřičce Silvii Lednové se líbí, že práce na ARO není jako na standardním oddělení a je navíc odbornější.

„Když přivezou pacienta a my ho musíme zajistit, tak je pro mě důležité, že pro něj můžeme něco udělat a že jsme lidem ku prospěchu," uvádí sestřička Eva Křenovská.

Práce je to přitom náročná a prostředí je hodně stresové. „Děláme maximum pro to, abychom všechny pacienty vrátili do normálního života. Pochopitelně ne vždy vyhrajeme, někdy jsou i prohry. Ty mohou jak lékaře, tak sestřičky poznamenat na psychice," dodává primář Housa.