Jelikož se v současné době naskytla možnost, získat na tento záměr finanční prostředky z jiných zdrojů, a to v rámci přeshraniční spolupráce, sešlo se nedávno vedení Suchého Dolu s představiteli polské Gminy Radków, aby se domluvili na přípravě velkého česko-polského projektu. Pokud uspěje, dojde v rámci něho na české straně k rekonstrukci suchodolské základní školy a za polskými hranicemi k přestavbě školského zařízení ve Scinawce Stredne.
„Projektovým záměrem naší obce je provést rozšíření mateřské školy o část stávající víceúčelové místnosti. Dále pak realizovat přístavbu tělocvičny, výměnu stropu nad současnými učebnami ve škole a půdní vestavbu učeben, družiny a knihovny pro potřeby školy. Počítá se i s vybudováním nového sociálního zařízení, se zateplením budovy a s fasádou,“ informoval nás starosta Suchého Dolu Vítězslav Vítek a dodal, že předpokládané celkové náklady na zmíněné práce jsou vyčísleny na 7,5 milionu korun (285 000 Eur). V případě úspěchu v žádosti o finanční podporu by však 85 procent z této částky bylo hrazeno z evropských fondů a pět procent ze státního rozpočtu. „Spoluúčast obce by pak byla „jen“ 10 procent, což je asi 750 tisíc korun,“ uvedl Vítek.
Na polské straně, kde by chtěli v rámci projektu opravit základní školu, vyměnit na ní okna, upravit třídy, vybudovat knihovnu a celou budovu navíc zateplit, by byly celkové náklady na stavbu ještě vyšší, a to asi 300 tisíc Euro. Stejně jako v Suchém Dole by 85 procenty přispěly prostředky z evropských fondů. Spoluúčast Poláků by však byla vyšší, a to 15 procent. „Zda peníze na rekonstrukci obdržíme, se dozvíme ještě letos. Pokud uspějeme, je realizace celého záměru naplánována na příští rok“ sdělil Vítek.

(Zuzana Kubečková)