Před zahájením turistické sezóny spustí marketingovou kampaň zaměřenou na polskou stranu společně s dotiskem ilustrované soutěžní mapy v polské jazykové mutaci. Navážou také na propagaci projektů Čapek a Božena, spjaté s významnými osobnostmi našeho regionu.