V rámci výzvy Ministerstva kultury bylo předloženo celkem 53 projektů, expertní komise složena ze zástupců ÚKR, AK ČR a SMO ČR, ale nakonec posuzovala pouze 47 žádostí (5 projektů nesplnilo formální kritéria, jeden projekt odstoupil). Komise vybrala 35 projektů a knihovna Břetislava Kafky je mezi vybranými.

Celkový objem prostředků byl z důvodu snahy o posílení a podporu rozvoje kulturních  a kreativních odvětví v celé ČR rovnoměrně rozdělen mezi jednotlivé územní celky (tj. 40 milionů pro každý kraj). V některých krajích ale z důvodu nedostatečnosti některých projektů nebyla alokace dočerpána, proto hodnotící komise vybrala k podpoře další projekty dle bodového ohodnocení.

Knihovna Břetislava Kafky získala dotaci ve výši 17 388 772 Kč. Jak již bylo zmíněno dříve, cena navržených úprav po revizi projektové dokumentace se oproti původnímu plánu vyšplhala na cca 27 milionů korun. Není ve finančních možnostech města zafinancovat tyto úpravy čistě z rozpočtu města. Dotace tedy pokryje potřebnou rekonstrukci z téměř dvou třetin.

Knihovna Břetislava Kafky projde na základě získané dotace a spoluúčasti města Červený Kostelec v dohledné době náročnou rekonstrukcí.

Rekonstrukce bude probíhat na základě projektu, jehož autory jsou architekti z pražského studia Papundekl architekti s.r.o. Během rekonstrukce projde zásadní proměnou nejen Oddělení pro dospělé a Oddělení pro děti a mládež, ale také průjezd knihovny a veškeré prostory v přízemí a prvním patře.