1. Silnice II/324
Úplná uzavírkav obci Dolní
Přím z důvodu opravy vozovky.
Objízdná trasa pro autobusy
a osobní dopravu míří přes
obec Horní Přím. Nákladní
doprava od Hradce Králové je
vedena po silnici I/11 do
Roudnice a odtud po II/323
přes Kunčice do Nechanic
a zpět na II/324. Platí to i v
opačném směru. Do 30. 11. 2008


2. Silnice I/31
Částečná uzavírka v Hradci
Králové v Okružní ulici
z důvodu výstavby
protihlukové stěny. Provoz je
veden vždy volnou částí
komunikace.Do 30. 10. 2008


3. Silnice II/285
Úplná uzavírka mezi
obcemi Velká Jesenice
a Nahořany z důvodu
rekonstrukce mostu
ev. č. 285 – 011. Objízdná trasa
je značena po okolních
komunikacích.Do 3. 9. 2008


4. Silnice I/11
Úplná uzavírka mezi Třebechovicemi
pod Orebem
a Týništěm nad Orlicí z důvodu
stavebních prací. Objízdná
trasa pro směr z Hradce Králové
na Vamberk: pro nákladní
dopravu přes Holice,
Vysoké Mýto, Litomyšl,
Třebovice, Českou Třebovou,
Ústí nad Orlicí, Vamberk zpět
na I/11. Pro osobní dopravu
přes Holice, Borohrádek,
Čestice. Pro směr z Vamberku
do Hradce Králové: pro
nákladní dopravu Vamberk,
přes Rychnov, Dobrušku,
Nové Město směr Náchod
přes Jaroměř. Pro osobní
dopravu:Čestice, Borohrádek,
Holice. Do 30. 9. 2008


5. Silnice I/14
Úplná uzavírka v Červeném
Kostelci mezi Trutnovem
a Náchodem, a to v ulici 17.
listopadu v úseku od železničního
přejezdu po křižovatku
s ulicí 5. května. Dále je tato
komunikace úplně uzavřena
v úseku od začátku Rtyně
v Podkrkonoší při příjezdu
od Úpice po křižovatku se silnicí
III/01417 na náměstí ve
Rtyni směrem na Hronov. Objízdná
trasa pro místní osobní
dopravu bude vedena přes
obec Strážkovice s omezením
vozidel nad 1,5 tuny, kde bude
toto omezení důsledně kontrolováno.
Objízdná trasa pro
nákladní dopravu bude vedena
po silnicích I/14, I/37, I/33
a II/303 na trase Trutnov – Jaroměř
– Česká Skalice - Náchod
– Hronov. Do 30. 11. 2008


6. Silnice II/295
Částečná uzavírka ve Vrchlabí
z důvodu opravy opěrné
zdi. Provoz je veden kyvadlově
jedním jízdním pruhem
a řízen světelnou signalizací.
Do 31. 10. 2008
6. Silnice I/14
Částečná i úplná uzavírka ve
Vrchlabí na křižovatce ulic
Komenského a Karla Čapka.
Doprava je řízena provizorní
světelnou signalizací, v případě
úplné uzavírky jsou značeny
objízdné trasy. Do 17. 8. 2008


7. Silnice III/32419
Úplná uzavírka v úseku
Nový Bydžov – Starý Bydžov
z důvodu celkové rekonstrukce
včetně průtahu Starým Bydžovem.
Provoz je veden po objízdných
trasách. Do 15. 11. 2008.


8. Silnice II/300
Úplná uzavírka v Žacléři
–Prkenném Dole z důvodu
opravy mostu ev. č. 300–017 a
také silnice III/30019. Objízdná
trasa je vedena po silnicích I/14
a I/16 přes Trutnov – Bernartice
– Královec. Do 31. 8. 2008