Jen o něco lépe je na tom Rychnov nad Kněžnou (38 %), naopak nedostatek zeleně mají v Jičíně (20 %). Ale za Náchodem je i horský Trutnov s 59 procenty. Čísla vycházejí z dat Českého statistického úřadu, do zeleně jsou započítány zahrady, ovocné sady, travní porosty a lesní plochy.

Nad republikovým průměrem skončily na Náchodsku Hronov (74 %), Meziměstí (67 %), Teplice n. M.(63 %), Police n. M. (55 %). Naopak pod republikovou čarou jsou Červený Kostelec a Nové Město n. M. (shodně 46 %), Česká Skalice (41 %) a Broumov (37 %) Nejhůře je na tom Jaroměř, která je zelená jen z 36 procent.

Aktuální revitalizace zeleně probíhá momentálně hned na začátku Náchoda u Hotelu Hynek.

V ZELENI SE OTEVŘE BRÁNA DO MĚSTA
„V tomto viditelném místě na příjezdové komunikaci do města vzniká díky úpravám reprezentativní plocha veřejné zeleně s dominantním uvítacím prvkem v podobě siluety náchodského zámku a nebude chybět ani funkčně řešená pobytová část,“ popisuje náchodský starosta Jan Birke projekt za více než 1,6 miliónu korun.

V rámci projektu obnovy parku se kladl důraz na originální koncept, který je v souladu se současnými tendencemi v oblasti zahradní architektury a urbanismu.

„Jako hlavní vítací prvek města je navržena opěrná zídka z pohledového betonu otočená k vjezdu do města. Na zídce bude upevněna deska s laserově vyřezaným reliéfem znázorňujícím typickou morfologii města Náchod v dolíku pod zámeckým kopcem s dominantou zámku nad ním. Deska bude ze zadní strany opatřena osvětlením v podobě LED pásku, který motiv zvýrazní v nočních hodinách,“ doplnil místostarosta Jan Čtvrtečka.

V parčíku budou vysazeny jak solitérní stromy, tak i ozdobné traviny, trvalky a pod zídkou směrem ke komunikaci budou půdopokryvné keře a cibuloviny.

KE STROMŮM SE NEPOUTAJÍ
Výsadbám dřevin a keřů vesměs předchází kácení. Tomu se neubrání ani v Náchodě. „Snažíme si vždy v předstihu občany informovat, že k nějakému kácení dojde. Žádné větší projevy emocí a protestů díky tomu nezaznamenáváme,“ říká tisková mluvčí radnice Nina Adlof.

Výměra lesní půdy, kterou obhospodařují Lesy města Náchoda, činí zhruba 810 hektarů. Nejvýznamnější zalesněnou zelenou plochou je Montace, na níž správce hospodaří dle dlouholetého hospodářského plánu. „Ten nám určuje, které zásahy je potřeba provést,“ říká jednatel Lesů města Náchoda Luboš Veverka o příměstském lese, který mají Náchoďáci oblíbený jako místo aktivního odpočinku a relaxace.
„Zeleň je pro obyvatele měst určitě důležitá. Takových úniků do přírody nabízí město poměrně dost – i v centru města, kde je zalesněný zámecký kopec,“ zmiňuje další oázu zeleně Veverka.