"Celý koncept stojí na tom, aby se lidé, kteří již například solární panely na střeše mají nebo je teprve plánují, mezi sebou propojili a za oboustranně výhodných finančních podmínek sdíleli přebytečnou energii. To sníží nejen ceny energií, ale zároveň zvýší energetickou soběstačnost našeho regionu," říká Mirka Soldánová z Místní akční skupiny (MAS) Stolové hory. Právě MAS v pondělí 21. listopadu od 16 hodin v sále Úřadu městyse ve Velkém Poříčí představí bližší informace. Na setkání, které je pro účastníky zdarma, budou od konzultanta obnovitelné energetiky Michala Svobody poskytnuty i bližší informace k založení energetického společenství.

Právě založit tuto platformu je cílem MAS Stolové hory pro nejbližší měsíce. „Ačkoliv v současné chvíli není připravena potřebná legislativa, je třeba, abychom byli připraveni my,“ vyzývá k účasti Pavel Rejchrt z MAS Stolové hory. Na setkání se zájemci dozví i praktické tipy, jak již nyní ušetřit při spotřebě energií.